Dodatek energetyczny - kiedy się należy?

Dodatek energetyczny - kiedy się należy?

Od stycznia 2014 roku można ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jego powstanie to rządowy pomysł na pomoc najuboższym, którzy pobierają już dodatek mieszkaniowy, ale mimo tego mają problem z terminowym regulowaniem opłat za energię.

Komu należy się dodatek energetyczny?

W znowelizowanej ustawie o prawie energetycznym możemy przeczytać, że dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Chodzi o osobę, której przyznano już wcześniej dodatek mieszkaniowy (albo taką, która spełnia wymogi do jego otrzymania), będącą stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z konkretnym przedsiębiorstwem energetycznym. Taka osoba musi spełnić jeszcze jeden warunek: powinna zamieszkiwać w miejscu odbioru energii.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

W zależności od wielkości miejscowości, którą zamieszkujemy, wniosek o dodatek energetyczny możemy złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Składając go, musimy pamiętać o przedstawieniu wymaganych dokumentów. Oprócz wypełnionego wniosku będziemy potrzebowali także umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z konkretnym przedsiębiorstwem energetycznym.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Złożenie wniosku o dodatek energetyczny jest darmowe. Na początku problemem dla wielu najemców były jednak koszty opłaty skarbowej, które wynosiły 10 zł za każdą decyzję, wydaną przez uprawniony urząd. Takich decyzji trzeba było odebrać aż trzy w ciągu jednego roku kalendarzowego: na początku roku, w kwietniu, gdy zmieniane są stawki ryczałtowe przez Ministerstwo Gospodarki oraz w połowie roku, gdy traci się prawo do dodatku mieszkaniowego. 13 lutego 2014 roku weszło jednak w życie Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z dn.19.02.2014 r.), na podstawie którego zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Obecnie przyznanie dodatku energetycznego jest więc w całości darmowe.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie dwunastą część dodatku energetycznego, ogłaszanego przez Ministerstwo Gospodarki. Od 2016 roku kwota roczna dodatku energetycznego wzrosła. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. obecnie (do dnia 30 kwietnia 2017 r.) wynosi miesięcznie:

  • 11,29 zł dla gospodarstwa prowadzonego przez pojedynczą osobę;
  • 15,68 zł dla gospodarstwa składającego się z od dwóch do czterech osób;
  • 18,81 zł dla gospodarstwa składającego się z przynajmniej pięciu osób.

Jaka jest podstawa obliczania wysokości dodatku energetycznego?

Dodatek energetyczny wynosi w skali roku maksymalnie 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla jednego odbiorcy w gospodarstwie domowym. Jego wysokość wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez jedną osobę;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się od dwóch do czterech osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się z przynajmniej z pięciu osób.

Kto wypłaca dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny jest wypłacany przez gminy, otrzymujące dotacje celowe z budżetu państwa. Kwoty dotacji są ustalane w ustawie budżetowej.

Kiedy wypłacany jest dodatek energetyczny?

Jeśli złożyliśmy już wszystkie wnioski i otrzymaliśmy stosowne decyzje, to co czeka nas dalej? Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Wyjątkiem jest styczeń, gdy dodatek energetyczny jest wypłacany do 30 dnia miesiąca. Nie ma możliwości otrzymania jednorazowo rocznej kwoty dodatku energetycznego. Bez wyjątków jest on wypłacany jedynie w miesięcznych transzach.

Czy można stracić dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny jest świadczeniem nabytym, którego nie można stracić. Co ciekawe, przepisy nie określają jednoznacznie okresu, na jaki przyznawany jest dodatek. Dzieje się tak, ponieważ dodatek energetyczny jest jednoznacznie powiązany z dodatkiem mieszkaniowym, przyznawanym na okres sześciu miesięcy. Utrata dodatku mieszkaniowego jest jednoznaczna z utratą prawa do pobierania dodatku energetycznego.

Czy opłaca się starać o dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny to swego rodzaju dodatkowa zapomoga dla najuboższych rodzin. Warto z niej skorzystać, bo poza niewielką ilością czasu, poświęconą na załatwienie niezbędnych formalności, nic nas nie kosztuje. Środki, jakie z niego otrzymamy, może nie są zbyt wielkie, ale mogą zostać wykorzystane na inne cele, jak choćby przyjemności dla dzieci. Jeżeli więc przysługuje nam dodatek energetyczny, nie miejmy oporów, żeby z niego skorzystać.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments