Dodatek energetyczny - kiedy się należy?

Dodatek energetyczny - kiedy się należy?

Od stycznia 2014 roku można ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jego powstanie to rządowy pomysł na pomoc najuboższym, którzy pobierają już dodatek mieszkaniowy, ale mimo tego mają problem z terminowym regulowaniem opłat za energię. Ze względu na wdrożenie dodatku osłonowego, wpłata dodatku energetycznego została zawieszona w 2023 roku i 2024 roku.

Komu należy się dodatek energetyczny?

Zgodnie z ustawą o prawie energetycznym dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Chodzi o osobę, której przyznano już wcześniej dodatek mieszkaniowy (albo taką, która spełnia wymogi do jego otrzymania), będącą stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z konkretnym przedsiębiorstwem energetycznym. Taka osoba musi spełnić jeszcze jeden warunek: powinna zamieszkiwać w miejscu odbioru energii.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

W zależności od wielkości miejscowości, którą zamieszkujemy, wniosek o dodatek energetyczny możemy złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Składając go, musimy pamiętać o przedstawieniu wymaganych dokumentów. Oprócz wypełnionego wniosku będziemy potrzebowali także kopii umowy kompleksowej lub kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Złożenie wniosku o dodatek energetyczny jest obecnie całkowicie darmowe.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Wysokość dodatku energetycznego jest ustalana co roku i publikowana w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości dodatku energetycznego.

Jaka jest podstawa obliczania wysokości dodatku energetycznego?

Dodatek energetyczny rocznie nie może wynosić więcej niż 30 proc. limitu iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej. Roczne limity wyglądają następująco:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez jedną osobę;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się od dwóch do czterech osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się z przynajmniej z pięciu osób.

Kto wypłaca dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny jest wypłacany przez gminy, otrzymujące dotacje celowe z budżetu państwa. Kwoty dotacji są ustalane w ustawie budżetowej.

Kiedy wypłacany jest dodatek energetyczny?

Jeśli złożyliśmy już wszystkie wnioski i otrzymaliśmy stosowne decyzje, to co czeka nas dalej? Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Wyjątkiem jest styczeń, gdy dodatek energetyczny jest wypłacany do 30 dnia miesiąca. Nie ma możliwości otrzymania jednorazowo rocznej kwoty dodatku energetycznego. Bez wyjątków jest on wypłacany jedynie w miesięcznych transzach.

Czy można stracić dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny jest świadczeniem nabytym, którego nie można stracić. Co ciekawe, przepisy nie określają jednoznacznie okresu, na jaki przyznawany jest dodatek. Dzieje się tak, ponieważ dodatek energetyczny jest jednoznacznie powiązany z dodatkiem mieszkaniowym, przyznawanym na okres sześciu miesięcy. Utrata dodatku mieszkaniowego jest jednoznaczna z utratą prawa do pobierania dodatku energetycznego.

Czy opłaca się starać o dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny to swego rodzaju dodatkowa zapomoga dla najuboższych rodzin. Warto z niej skorzystać, bo poza niewielką ilością czasu, poświęconą na załatwienie niezbędnych formalności, nic nas nie kosztuje. Środki, jakie z niego otrzymamy, może nie są zbyt wielkie, ale mogą zostać wykorzystane na inne cele, jak choćby przyjemności dla dzieci. Jeżeli więc przysługuje nam dodatek energetyczny, nie miejmy oporów, żeby z niego skorzystać.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments