Jak zmienić taryfę G11k na G11

Jak zmienić taryfę G11k na G11? [Wskazówki]

Gdy przychodzi czas podpisania umowy na prąd, bywa, że nie zawsze wybieramy najkorzystniejszą dla nas opcję. Od jakiegoś czasu problemy sprawia m.in. “taryfa G11k”. Co to za rozwiązanie? Jak zmienić taryfę G11k na G11? I co zrobić, gdy sprzedawca nie poinformował nas o wszystkich kosztach? Oto kompleksowy poradnik.

G11k - taryfa. Czy aby na pewno?

Zacznijmy od wyjaśnienia, że tak zwana taryfa G11k to… wcale nie taryfa. Jest to jedynie “oferta” sprzedawcy, czyli wariant cennika w taryfie G11. Wiemy jednak, że powszechnie używa się określenia “taryfa G11k”, dlatego w dalszej części artykułu, dla ułatwienia będziemy się nim posługiwać.

Kiedy na Waszym rachunku może pojawić się G11k? Zwykle wtedy, gdy w ramach umowy na sprzedaż prądu otrzymujecie coś więcej niż tylko prąd, czyli np.:

 • rabaty na tankowanie czy myjnie,
 • pomoc fachowców w razie awarii domowych urządzeń,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej,
 • energię wyłącznie z OZE,
 • gwarancję stałej ceny przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • dopłaty do rachunków za prąd.

Dodatkowe usługi, które otrzymujemy w ramach oferty sprzedawcy, sprawiają jednak, że między taryfą G11k a G11 różnice są dość duże. Ponieważ tak się składa, że jestem klientką Energi i sama korzystam z taryfy G11k, opowiem Wam o niej i o procesie zmiany G11k na G11 właśnie na przykładzie tej firmy.

G11k - Energa. Kto jeszcze ma taką ofertę?

Jeśli chodzi o “taryfę G11k” to jest ona dostępna jedynie w ofercie firmy Energa. Firmy takie jak Tauron, Innogy czy PGE, choć posiadają oferty na prąd z usługami dodatkowymi, nie określają ich jako “G11k”.

Taryfa G11 a G11k - różnice

Czym się różni taryfa G11 od G11k? Taryfa G11 to taryfa, w której stawki są regulowane urzędowo. Co roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa dla użytkowników taryfy G11 ceny prądu, z których będą oni korzystać przez następne 12 miesięcy. Samo korzystanie z niej, nie jest ograniczone czasowo. G11 to oferta zupełnie podstawowa, która nie uprawnia do żadnych dodatkowych korzyści, ale też nie wiąże się z żadnymi opłatami innymi, niż ustawowe. Poniżej znajdziecie wycinek z faktury za prąd, klienta korzystającego z taryfy G11.

Rachunek za prąd - taryfa G11

Źródło: materiały własne

Taryfa G11k to oferta komercyjna, która (jak już wspominaliśmy) zapewnia nam dodatkowe usługi i korzyści, ale za pewną cenę - jest nią opłata handlowa. Na rachunku klienta korzystającego z taryfy G11k, obok pozycji “Energia czynna całodobowa” pojawi się również pozycja “Opłata handlowa”. Poniżej znajdziecie rachunek za prąd, na którym widnieje rzeczona opłata dodatkowa.

Rachunek za prąd - taryfa G11k

Źródło: materiały własne

Jak możecie zobaczyć powyżej, sam rachunek w obu przypadkach niewiele się różni (oprócz oczywiście opłaty handlowej). Lista opłat standardowych jest dokładnie taka sama, zarówno w przypadku taryfy G11 i G11k. Są jednak inne różnice.

Inaczej niż w przypadku “czystej” taryfy G11, umowa z ofertą G11k bywa zawierana na pewien okres - np. 24 lub 36 miesięcy. Przez ten czas obowiązuje cennik komercyjny (nieustalony przez Prezesa URE), który niekoniecznie musi się wiązać z niższą ceną prądu.

Opłata handlowa w taryfie G11k - ile wynosi? Za co ją płacimy?

Jak wyjaśnia Energa w dokumencie “Cennik standardowy dla konsumentów”, opłata handlowa to opłata, która: “wynika z ponoszonych przez nas kosztów obsługi handlowej, jakie są związane ze świadczeniem Ci przez nas usługi kompleksowej albo sprzedaży prądu oraz innych usług, produktów lub dodatkowych czynności, jakie świadczymy Ci w ramach umowy. Opłata handlowa obejmuje w szczególności wystawienie i przesyłanie faktur, rozliczanie, utrzymanie baz danych i zasobów informatycznych związanych z rozliczeniami”. Innymi słowy, w ramach opłaty handlowej płacimy za naszą obsługę, ale również właśnie za te dodatkowe usługi, które sobie wybraliśmy.

Opłata handlowa jest naliczana co miesiąc, oddzielnie za każdy licznik, który do Was należy. Jej wysokość zależy od sprzedawcy i zaproponowanej przez niego oferty. Zwykle opłata handlowa w taryfie G11k to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Niekiedy, wysokość opłaty handlowej można obniżyć, zamawiając np. e-fakturę za prąd.

Taryfa G11k - opinie. Warto?

Czy skoro w przypadku taryfy G11k mamy do czynienia z wyższymi opłatami, warto z niej skorzystać? Odpowiedź zależy wyłącznie od klienta i jego potrzeb. Ostatecznie, w zamian za rachunek wyższy o kilkadziesiąt złotych, zyskujemy również pewnego rodzaju korzyści określone w umowie - np. opiekę zdrowotną, darmowe naprawy fachowców (oczywiście wartość pojedynczej naprawy jest ograniczona kwotowo) czy rabaty na paliwo. I jeśli będziemy z nich korzystać i zyski będą większe niż koszty, ofertę G11k warto rozważyć.

W Internecie, jeśli chodzi o temat “Taryfa G11k” opinie bywają różne, z przewagą tych negatywnych. Dla osób, które korzystają z taryfy G11k, głównym problemem jest właśnie opłata handlowa, która podwyższa rachunki nawet o kilkaset złotych rocznie.

Skąd jednak biorą się te niekorzystne oceny, skoro by zacząć korzystać z G11k, trzeba przecież podpisać umowę? Nie są rzadkością sytuacje, gdy decyzja o jej wyborze nie została podjęta do końca celowo. Zdarza się, że klienci skuszeni namowami handlowców wybierają G11k, nie do końca zdając sobie sprawę, jakie to przyniesie skutki finansowe. Gdy doda się do tego pobieżne przeczytanie umowy (lub też brak zapoznania się z nią) - kłopot gotowy.

Wina niekoniecznie musi jednak leżeć po stronie klienta. W sieci można również natrafić na opinie o G11k niejako wymuszanej przez konsultantów podczas kontaktu z infolinią czy punktach obsługi. Pracownicy sprzedawców energii mieli wówczas nie informować o wszystkich kosztach i warunkach.

Taryfa G11k - opinie

Źródło: money.pl

Oczywiście należy podkreślić, że jeśli klienci faktycznie nie byli informowani o wszystkich opcjach i/lub o kosztach związanych z G11k, to nie jest to zgodne z prawem.

[warning]Pamiętajcie! Jako konsumenci macie prawo do pełnej i rzetelnej informacji na temat produktów i usług, które są Wam oferowane. Jeśli podczas transakcji zostaliście wprowadzeni w błąd lub uważacie, że nie otrzymaliście wszystkich istotnych danych, które mogłyby wpłynąć na Waszą decyzję, możecie zgłosić się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.[end]

Co, jednak gdy umowa została już podpisana? Czy i jak zmienić taryfę G11K na G11? Wszystko zależy od tego, na jakim etapie decydujecie się na zmianę i czy przed podpisywaniem dokumentów, otrzymaliście rzetelne dane na temat kosztów i dostępnych opcji.

Jak zmienić taryfę G11k na G11? Przed końcem umowy

Zacznijmy od przypadku, gdy świadomie zdecydowaliście się na G11k, ale po czasie uznaliście, że nie chcecie płacić więcej za usługi dodatkowe. W tym przypadku zmiana taryfy G11k na G11 przed końcem umowy jest możliwa, jednak mogą pojawić się dodatkowe koszty. O czym mowa?

Przykładowo, zgodnie z regulaminem oferty “Pakiet podstawowy”, sprzedawca energii (w tym przypadku Energa) może bowiem obciążyć Was “odszkodowaniem” np. gdy:

 • złożycie wypowiedzenie umowy przed terminem określonym w umowie,
 • sprzedawca rozwiąże z Wami umowę (z różnych przyczyn określonych w Ogólnych Warunkach Umowy),
 • zdecydujecie się na zmianę taryfy w sposób, który uniemożliwi rozliczenie zgodnie z umową.

Odszkodowanie to dopuszcza ustawa Prawo energetyczne (art. 4j, ust. 3a). W przypadku Energi stawka jest zryczałtowana i naliczana za każdy miesiąc, o który skrócimy umowę. Jaka jest wysokość opłat, jeśli zechcemy zmienić taryfę G11k na G11? Wysokość opłaty powinna się znaleźć w Regulaminie Waszej Oferty.

Aby rozwiązać umowę przed terminem, musicie zwrócić się do obsługi klienta. Jeśli chodzi o Energę, możecie to zrobić:

 • na czacie, dostępnym na stronie energa.pl. Wariant ten jest o tyle korzystny, że po zakończeniu rozmowy możecie pobrać transkrypcję rozmowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści ustaleń, bedziecie mieli twardą podstawę do odwołania się;
 • telefonicznie;
 • w stacjonarnym punkcie obsługi klienta. Pamiętajcie jednak, że w przypadku jakichkolwiek nieścisłości, trudniej będzie Wam dochodzić swoich praw. Chyba że zdecydujecie się na nagranie rozmowy, i to jedynie przy założeniu, że pracownik Energi wyrazi na to zgodę.

Bez względu na formę kontaktu, podczas rozmowy należy poinformować pracownika o chęci zmiany cennika na urzędowy. Pamiętajcie, że jeśli posłużycie się określeniem “cennik podstawowy” lub “cennik standardowy”, pracownik firmy energetycznej może uznać, że chcecie po prostu inny wariant G11k. Pamiętajcie też, że “czysta” taryfa G11 nie jest objęta żadną opłatą handlową.

Jak zmienić taryfę G11k na G11, przed końcem umowy - bez dodatkowych opłat?

Oczywiście, nie w każdym wypadku będziecie zmuszeni zapłacić odszkodowanie za zerwanie umowy przed terminem. Kiedy można tego uniknąć?

 • Jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość (czyli np. zawieraliście ją przez telefon lub w Waszym domu) - możecie odstąpić od każdej umowy przez 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Umowa jest wówczas uznana za niezawartą, a zatem zapisy o “odszkodowaniu” nie będą miały zastosowania.
 • Jeśli umowa została zawarta w lokalu przedsiębiorcy, ale zostaliście wprowadzeni w błąd co do oferty - macie prawo złożyć reklamację i żądać rozwiązania umowy bez naliczenia kosztów. W przypadku Energi możecie tego dokonać przez infolinię (pod numerem 555 555 555), osobiście w salonie sprzedawcy (pamiętajcie jednak o wzięciu potwierdzenia złożenia reklamacji), elektronicznie przez biuro obsługi klienta (jeśli posiadacie dostęp do Energa24).

W przypadku jakichkolwiek problemów z wyegzekwowaniem swoich praw możecie się zwrócić do lokalnego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta (UOKiK przygotował specjalną wyszukiwarkę https://uokik.gov.pl/pomoc.php). Możecie skorzystać też z bezpłatnych konsultacji (mailowych lub telefonicznych) prowadzonych przez UOKiK. Oprócz tego, prośbę o wsparcie możecie też skierować do Urzędu Regulacji Energetyki (do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych).

Jak zmienić taryfę G11k na G11? Koniec umowy

Osobnym przypadkiem jest sytuacja, gdy wyczekacie aż umowa na ofertę G11k wygaśnie sama (przy założeniu, że została zawarta na określony czas). Musicie wiedzieć, że po zakończeniu umowy na ofertę G11k wcale nie przejdziecie automatycznie do cennika ustawowego (czyli tzw. “czystej” taryfy G11), ale będzie kontynuowany dla Was “cennik standardowy”. Co to oznacza w praktyce? Kolejne miesiące z taryfą G11k, tylko z nowymi (zwykle wyższymi) stawkami opłaty handlowej i za prąd.

By uniknąć tego scenariusza, należy skontaktować się z przedstawicielami firmy (telefonicznie, przez Internet lub osobiście) i poinformować o chęci zmiany cennika na urzędowy (koniecznie użyjcie określenia “urzędowy”, a nie “standardowy” lub “podstawowy”, w przeciwnym wypadku może dojść do nieporozumienia i wcale nie pozbędziecie się G11k z Waszego rachunku).

Taryfa G11k to rozwiązanie, które co do zasady mogłoby być użyteczne dla niektórych klientów. Dodatkowa opieka medyczna czy wsparcie fachowców, w zamian za nieco wyższy rachunek za prąd brzmi dobrze - o ile jednak klient wie, na co się decyduje. Problem pojawia się wtedy, gdy przez pobieżne zapoznanie się z umową lub też nierzetelne informacje od sprzedawcy, zaskakują nas wyższe faktury za usługi, z których nie chcemy korzystać. I choć kwestia tego, jak zmienić taryfę G11k na G11, nie dla każdego musi być prosta, warto podjąć wysiłek. Dzięki temu możemy sporo zaoszczędzić, szczególnie teraz, gdy ceny prądu dynamicznie rosną.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments