Przyłącze energetyczne – krok po kroku

Przyłącze energetyczne - krok po kroku

Kupiłeś działkę pod wymarzony dom i potrzebujesz energii do rozpoczęcia jego budowy lub chcesz, aby w Twoim domku letniskowym popłynął prąd? Zanim energia elektryczna znajdzie się na Twojej posesji, niezbędne jest uzyskanie przyłącza energetycznego. Dziś krok po kroku opisujemy wszystkie niezbędne elementy procesu przyłączeniowego oraz przybliżamy formalności z tym związane.

Czym jest przyłącze energetyczne i kto może się o nie ubiegać?

Przyłącze energetyczne jest to proces połączenia instalacji elektrycznej, która łączy sieć energetyczną z nieruchomością (dom, garaż, biuro). Do jej elementów należy: przyłącze elektryczne, złącze(gdzie znajdują się bezpieczniki główne, najczęściej jest to skrzynka przy ogrodzeniu), tablica rozdzielcza oraz licznik energii elektrycznej.

Przyłączenie energetyczne dostępne jest dla każdej osoby, która posiada jeden z poniższych tytułów prawnych do nieruchomości: akt własności, dzierżawa, umowa najmu.

W jakich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie przyłącza energetycznego?

Zdarzają się takie sytuacje, że przy rozpoczęciu budowy domu korzystamy z życzliwości sąsiada i energię czerpiemy z jego posesji. Niestety, co zrobić, gdy najbliższy sąsiad jest zbyt daleko lub odmówi nam pomocy? To jeden z przykładów, dla którego warto jest być niezależnym energetycznie. Do przedsiębiorstwa dystrybucyjnego zgłaszamy się o uzyskanie przyłącza energetycznego, gdy:

  • rozpoczynamy budowę lub prowadzenie gospodarstwa domowego – mieszkanie, dom, plac budowy, domek letniskowy, garaż;
  • rozdzielamy aktualną instalację elektryczną np. dom jednorodzinny zostaje podzielony na 2 oddzielne gospodarstwa domowe, z jednego lokalu korzystają dwie firmy;
  • zwiększamy moc przyłączeniową – w Twoim domu dochodzi coraz więcej urządzeń elektrycznych i moc przyłączeniowa jest zbyt mała np. kuchenka elektryczna, bojler, ogrzewanie elektryczne lub Twoja firma rozrasta się i dotychczasowa moc przyłączeniowa jest niewystarczająca;
  • zamierzamy zmienić rodzaj zasilania np. z jednofazowego na trójfazowy lub zmienić rodzaj przyłącza np. z linii na kablowy.

Krok pierwszy: złożenie wniosku o przyłącze energetyczne

Bez względu czy przyłącze dotyczy placu budowy, działki, domku letniskowego lub mieszkania pierwszym etapem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Wniosek składamy do dystrybutora energii (OSD), który przypisany jest do obszaru naszej nieruchomości. Wzory wniosku są do pobrania na stronach internetowych dystrybutorów lub dostępne w ich biurach obsługi klienta.

We wniosku należy wypełnić dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel) dane dotyczące obiektu (adres lokalu, nr domu/działki, typ obiektu), cel przyłącza (akapit powyżej), podać przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię. Ma to pomóc w określeniu mocy przyłączeniowej oraz układu fazowego. Wszystko to wpływa na koszty budowy przyłączenia, którymi obciążony jest inwestor. Jeżeli zastanawiacie się jak obliczyć roczne zużycie energii skorzystajcie z dostępnego na naszej stronie kalkulatora zużycia prądu.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Jest to plan zabudowy lub szkic sytuacyjny pokazujący rozmieszczenie przyłącza obiektu względem istniejącej sieci. Drugi element to dokument stwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości. W przypadku przedsiębiorstw należy dołączyć wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Krok drugi odpowiedź zakładu energetycznego

Dystrybutor energii na określenie warunków dotyczących przyłącza energetycznego ma 30 dni. W przypadku wniosku, gdzie napięcie przekracza 1kV termin wydłuża się do 150 dni.

W odpowiedzi przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne przyłączenia, określające: miejsce połączenia przyłącza z siecią; miejsce dostarczania energii; moc przyłączeniową, rodzaj przyłącza; graniczne parametry techniczne przyłączanych urządzeń; miejsce zainstalowania oraz wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego (np. pomiar bezpośredni lub pośredni z zastosowaniem przekładników, taryfa itp.); dane dotyczące doboru zabezpieczeń, zakres koniecznych prac i koszty przyłączenia

Krok trzeci realizacja procesu budowy przyłącza energetycznego.

Aby doszło do rozpoczęcia budowy przyłącza energetycznego należy podpisać umowę wraz z akceptacją warunków technicznych wydanych przez zakład energetyczny. Ważność warunków przyłączeniowych wygasa po 2 latach od daty ich otrzymania. Ponadto należy ponieść koszty związane z budową przyłączenia. Opłaty są zryczałtowane, ich suma zależy od mocy przyłączeniowej, stawek operatora zł/kW, długości przyłącza powyżej 200 m.

Stawki opłat za budowę przyłącza u największych dystrybutorów

Dystrybutor przyłącze napowietrzne* przyłącze kablowe* przyłącze napowietrzne** przyłącze kablowe**
Enea 45,41 65,79 nie podano nie podano
Energa 42,54 57,55 7,66 7,66
PGE 43,00 58,38 7,74 7,74
RWE 39,00 61,30 7,74 7,74
Tauron 44,91 61,60 7,87 7,87
dodatkowy metr
pow. 200m
24,50 32,50

ceny netto, * - budowane przyłącze, ** - podłączenie do istniejącej sieci

Przykładowo, ubiegamy się o budowę przyłącza do domu jednorodzinnego o mocy 15kW w V grupie przyłączeniowej, gdzie długość przyłącza kablowego wynosi 300 metrów, należąc do obszaru Energi.

Opłata za kW = 10kW* 57,55 zł = 575,50 zł

Opłata za długość przyłącza 32,50*(300-200) = 32,50*100 = 3250zł

Suma netto = 3,825,50 zł
Suma brutto = 4705,37 zł

Krok czwarty projekt i budowa przyłącza

Gdy podmiot ubiegający się budowę przyłączą uiści należną opłatę zakład energetyczny deleguje projektanta. Wraz z inwestorem określa się przebieg przyłącza oraz rozmieszczenie skrzynki – element graniczny między inwestorem, a dystrybutorem. Następnie zakład energetyczny rozpoczyna niezbędne prace przyłączeniowe, czyli doprowadzenie prądu z sieci do skrzynki.

Gdy przyłącze doprowadzono do skrzynki, inwestor we własnym zakresie doprowadza przyłącze do nieruchomości. Jest to tak zwana wewnętrzna linia zasilająca WLZ. Po zakończeniu budowy linii zasilającej WLZ, zakład energetyczny sprawdza poprawność instalacji. Po jej akceptacji należy stworzyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Krok piąty odbiór techniczny instalacji

Po wykonaniu wszystkich prac budowy przyłącza przeprowadzony zostaje odbiór techniczny instalacji i przyłącza. Cały proces budowy przyłącza energetycznego jest mocno zróżnicowany. Najszybciej realizuje się przyłącza napowietrzne jest to okres około pół roku. W przypadku przyłącza kablowego średni okres to 9-12 miesięcy. Natomiast większość dystrybutorów, aby nie ponosić kar umownych wpisuje czas realizacji budowy przyłącza energetycznego do 18 miesięcy.

Na sam koniec zakład dystrybucyjny montuje układ pomiarowy. Aby w Twoich gniazdkach popłynął prąd, należy tylko podpisać umowę ze sprzedawcą prądu. Jeżeli zastanawiasz, który z ponad 400 sprzedawców prądu ma najkorzystniejszą ofertą dla Ciebie skorzystaj z naszej porównywarki cen prądu.

Co zrobić, jeżeli podlegający nam dystrybutor odmówi wykonanie przyłącza energetycznego?

Według obowiązującego prawa zakład energetyczny ma obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci. Warunkiem koniecznym musi być spełnienie wytycznych sporządzonych w umowie. W przypadku, gdy zakład energetyczny odmówi budowy przyłącza energetycznego należy powiadomić pisemnie o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
uwaga
uwaga
2019-12-10 11:29

Nie polecam tych mistrzów z IT !

Piotr
Piotr
2019-07-17 09:46

Warto podpatrzeć mistrzów w temacie, jak choćby speców od elektryki z firmy IT-Energy. Projektują sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne. Można liczyć na fachowe doradztwo i skuteczną pomoc.