Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki

Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki i zgłoszenie do PSP – jak wygląda?

Bezpieczeństwo fotowoltaiki, obok opłacalności, to jeden z kluczowych tematów branych pod uwagę przy montażu paneli fotowoltaicznych. By nie bać się potencjalnego pożaru, zarówno należy wybierać doświadczonych wykonawców, ale warto także upewnić się, że całość została wykonana zgodnie ze sztuką. Właśnie temu służy uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki. Od kiedy trzeba je wykonać? Jaka jest cena uzgodnienia PPOŻ? Jak wygląda kwestia zgłoszenia fotowoltaiki do Straży Pożarnej? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki – po co się je robi?

Wraz ze wzrostem popularności energetyki słonecznej w Polsce, w mediach zaczęła rosnąć ilość artykułów dotyczących ryzyka pożaru fotowoltaiki. I chociaż w naszym artykule: Pożary fotowoltaiki w Polsce. Statystyki i analiza enerad.pl wyjaśniliśmy, że nie ma podstaw sądzić, że częstotliwość zapłonów wzrasta, nie oznacza to, że nie ma konieczności dbania o bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych. I właśnie temu mają służyć wprowadzone jakiś czas temu przepisy związane z uzgodnieniem PPOŻ fotowoltaiki.

Uzgodnienie PPOŻ instalacji fotowoltaicznej robi się przede wszystkim po to, by upewnić się, że system został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nie stanowi ryzyka dla otoczenia.

Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki – od jakiej mocy?

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Budowlane, projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW podlega obowiązkowi uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw za zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Jest to tzw. uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Obowiązkowe uzgodnienie PPOŻ instalacji fotowoltaicznej obowiązuje do 19 września 2020 roku.

Uwaga! Warto podkreślić, że system o mocy równo 6,5 kW nie podlega jeszcze obowiązkowi dokonania uzgodnienia, natomiast 6,51 kW już tak.

Trzeba też wiedzieć, że zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, moc zainstalowana fotowoltaiki to zsumowana moc modułów fotowoltaicznych, obliczona na podstawie mocy podanej na tabliczce znamionowej. Owe 6,5 kW odnosi się zatem do łącznej mocy modułów fotowoltaicznych w instalacji.

Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki – czy zawsze jest obowiązkowe?

Uzgodnienia PPOŻ fotowoltaiki są obowiązkowe dla każdej instalacji fotowoltaicznej, która po 19 września 2020 roku przekroczyła moc 6,5 kW. Przy wykonywaniu uzgodnień PPOŻ fotowoltaiki bez znaczenia jest kwestia miejsce montażu (ulokowania) instalacji. Sama powinność dokonania uzgodnienia spoczywa na inwestorze i to on będzie ponosił ewentualne konsekwencje niedopełnienia obowiązku.

Instalacja fotowoltaiczna powyżej 6,5 kW na gruncie a PPOŻ – uzgodnienie jest konieczne?

Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki o mocy powyżej 6,5 kW jest obowiązkowe dla każdego systemu PV, bez względu na to gdzie został zamontowany. Tym samym instalacje fotowoltaiczne na gruncie również należy uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ. Jedyna różnica między ochroną PPOŻ instalacji gruntowej i dachowej polega na tym, że w przypadku systemu gruntowego nie ma konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia PPOŻ (o ile falownik znajduje pod konstrukcją wolnostojącą, a nie w budynku).

Dokumentacja PPOŻ – fotowoltaika po rozbudowie. Czy zwiększenie mocy PV powyżej 6,5 kW podlega obowiązkowi uzgodnienia PPOŻ?

Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki dotyczy każdej instalacji, która będzie miała moc powyżej 6,5 kW, po wejściu w życie przepisów nakładających obowiązek uzgodnień. Innymi słowy, jeśli po 19 września 2020 roku rozbudujemy instalację PV tak, że jej moc wyniesie więcej niż 6,5 kW mamy obowiązek uzgodnić ją z rzeczoznawcą PPOŻ.

Uwaga! Z rozbudową instalacji fotowoltaicznej wiąże się też obowiązek zgłoszenia do OSD. Więcej na ten temat znajdziecie w naszym artykule: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 2022 roku – jak się za to zabrać?

Kiedy dokonuje się uzgodnienia PPOŻ instalacji fotowoltaicznej?

Uzgodnienie PPOŻ projektu instalacji fotowoltaicznej należy wykonać na etapie projektu, a więc przed faktycznym zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej. W sytuacji, gdy uzgodnienie będzie dotyczyło rozbudowy fotowoltaiki, uzgodnienia należy dokonać przed rozpoczęciem modernizacji.

Dokumentacja PPOŻ fotowoltaiki – co zawiera?

Podstawowym dokumentem służącym uzgodnieniom PPOŻ fotowoltaiki jest właściwie sporządzony projekt instalacji fotowoltaicznej, zawierający część opisową oraz graficzną, skupiający się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Co konkretnie powinno się w nim znaleźć? M.in.:

  • Szczegółowe dane na temat miejsca, w którym zostanie zamontowana instalacji PV. W przypadku budynku będzie to np. liczba kondygnacji, powierzchnia etc.
  • Opis instalacji fotowoltaicznej – z uwzględnieniem typu (np. on-grid / off-grid), wykorzystanych podzespołów (np. marka, model paneli i falownika, przekrój przewodów, model i producent konektorów).
  • Dane na temat mocy instalacji fotowoltaicznej wraz z obliczeniami.
  • Opis sposobu podłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej.
  • Opis planowanych prac montażowych.
  • Charakterystykę zagrożenia pożarowego – w tym m.in. klasyfikację odporności na ogień podzespołów PV.
  • Opis oddziaływania ewentualnego pożaru na miejsce montażu.
  • Opis środków i narzędzi służących ochronie PPOŻ.
  • Schemat systemu fotowoltaicznego, z uwzględnieniem wykorzystanych zabezpieczeń, przewodów i podzespołów.
  • Dane na temat ochrony odgromowej.

Oprócz tego, w dokumencie powinien się znaleźć graficzny plan instalacji PV dla służb ratowniczych (z rzutem oraz przekrojem obiektu) czy karty katalogowe modułów i falownika.

Dobra wiadomość jest taka, że dokumentacja PPOŻ dla fotowoltaiki najczęściej leży w gestii firmy zajmującej się wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Jeśli szukacie instalatora, który zajmie się tym w waszym imieniu, sprawdźcie nasz ranking firm fotowoltaicznych.

Uzgodnienie PPOŻ – fotowoltaika. Cena

W większości przypadków cena uzgodnienia PPOŻ jest wliczona w cenę instalacji fotowoltaicznej. Jako oddzielna usługa, uzgodnienie PPOŻ instalacji fotowoltaicznej zwykle będzie nas kosztować od ok. 300 zł do 700 zł brutto.

Zgłoszenie fotowoltaiki do Straży Pożarnej – czy trzeba je robić?

Należy pamiętać, że uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki to nie jedyny obowiązek właściciela instalacji o mocy powyżej 6,5 kW. Te same przepisy prawa budowlanego nakładające na niego ten wymóg, nakazują zgłosić fotowoltaikę do Straży Pożarnej. 

Bardzo ważny jest fakt, że zgodnie z art. 56, ust. 1a ustawy Prawo budowlane zgłoszenie fotowoltaiki do PSP (Państwowej Straży Pożarnej) powinno nastąpić po zakończeniu budowy (lub modernizacji – rozbudowy) instalacji, a przed przystąpieniem do jego użytkowania.

Organy PSP powinny odnieść do zgłoszenia w ciągu 14 dni od jego otrzymania, np. zgłaszając uwagi lub dokonując odbioru. Jeśli w tym czasie PSP nie skontaktuje się z inwestorem, instalację uważa się za odebraną.

Zgłoszenie fotowoltaiki do Straży Pożarnej – wzór

W zgłoszeniu fotowoltaiki do PSP powinna znaleźć się podstawowe informacje na temat inwestora (m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres), a także informacje dotyczące samej instalacji – w tym moc, lokalizację (nr działki), adres. W zgłoszeniu powinno się też umieścić dane rzeczoznawcy dokonującego uzgodnienia oraz datę jego wykonania.

Dokument ze zgłoszeniem fotowoltaiki do PSP powinien trafić do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej właściwej dla naszego miejsca zamieszkania i lokalizacji systemu PV. Poniżej znajdziecie przykładowy wzór zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Straży Pożarnej.

Zgłoszenie fotowoltaiki do PSP – wzór

Uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki i zgłoszenie do PSP – dlaczego warto?

Należy pamiętać, że uzgodnienie PPOŻ fotowoltaiki i zgłoszenie do PSP to nie tylko puste formalności. To narzędzia, dzięki którym w pierwszej kolejności możemy zmniejszyć ryzyko pożaru fotowoltaiki. Rzeczoznawca, dokonując uzgodnienia potwierdza, że system został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i nie stanowi zagrożenia dla jego użytkowników. Z kolei zgłoszenie fotowoltaiki do PSP może usprawnić ewentualne działania ratownicze związane z ewentualnym pożarem. Informacje ze zgłoszenia pozwolą Straży Pożarnej lepiej przygotować się do akcji, przekładając się na skuteczniejsze i szybsze zażegnanie problemu.

Trzeba też podkreślić, że nie wywiązując się z nałożonych obowiązków związanych z uzgodnieniem PPOŻ instalacji fotowoltaicznej i zgłoszeniem jej do Straży Pożarnej nie tylko narażamy się na karę grzywny. Co więcej, w przypadku pożaru, brak uzgodnień może stanowić przeszkodę w wypłacie środków z ubezpieczenia fotowoltaiki.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments