wypowiedzenie umowy na sprzedaż gazu

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż gazu - co warto wiedzieć?

Każdy ma prawo do zmiany dotychczasowego sprzedawcy gazu. Przyczyny takiej decyzji mogą być różne, od niższej ceny u konkurencji, przeprowadzki, po rezygnację z gazu na rzecz energii elektrycznej. Dokumentem, dzięki któremu będziemy mogli rozwiązać dotychczasową umowę zakupu gazu ziemnego jest wypowiedzenie umowy na sprzedaż gazu. Pamiętajcie jednak o tym, że zawsze powinna to być dobrze przemyślana decyzja!

UWAGA! Od 3 lipca 2021 roku obowiązuje w Polsce zakaz zawierania umów dotyczących energii elektrycznej i gazu poza lokalem przedsiębiorstwa. Więcej informacji znajdziecie w naszym artykule: Zakaz zawierania umów sprzedaży prądu czy gazu w domach konsumentów.

Odbiorca ma prawo do zakupu gazu od wybranego przez siebie sprzedawcy

Działalność wszystkich przedsiębiorców w Polsce, w obszarze dostaw gazu podlega regulacjom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059), oraz aktów wykonawczych. Określają one obowiązki przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców gazu, w tym konsumentów (czyli osób, które nabywają towary na własny użytek, niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową). Należy tu podkreślić, że prawo energetyczne nie posługuje się terminem „konsumenci” tylko “odbiorcy końcowi w gospodarstwach domowych” (która obejmuje konsumentów).

Każdy odbiorca ma prawo do zakupu gazu od wybranego przez siebie sprzedawcy gazu. Przyczyną takiej decyzji może być np. niższa cena u konkurencji, czy też przeprowadzka lub rezygnacja z gazu na rzecz energii elektrycznej. Co ważne, przedsiębiorstwo energetyczne, do którego sieci jest on przyłączony, zobowiązane jest mu to umożliwić. Tak więc, jeśli podjęliście decyzję o zmianie sprzedawcy gazu, to możecie wypowiedzieć umowę, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia innych niż wynikające z umowy kosztów i odszkodowań!

W jaki sposób wypowiedzieć umowę na sprzedaż gazu?

Aby wypowiedzieć umowę na sprzedaż gazu konieczne jest złożenie przedsiębiorstwu energetycznemu pisemnego oświadczenia (sprawdź również: jak wypowiedzieć umowę na sprzedaż energii elektrycznej). Jednak niezależnie od powodów, wypowiedzenie umowy na sprzedaż gazu, powinno być w pełni przemyślaną decyzją. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego (odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy).

Co ważne! Również sprzedawca gazu ma prawo wypowiedzieć nam umowę. Kiedy? W przypadku gdy zwlekamy z zapłatą za pobrane paliwo gazowe co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Sama zmiana sprzedawcy gazu przebiega w następujący sposób:

pierwszym etap to podpisanie umowy z nowym sprzedawcą gazu. Poszczególne oferty możecie sprawdzić w naszym rankingu sprzedawców prądu, w którym znajdują się wyłącznie firmy, które są rzetelne i nie oszukują swoich klientów przy zawieraniu umów;

drugi etap to wypowiedzenie umowy na sprzedaży gazu dotychczasowemu sprzedawcy. Może zrobić to zarówno sam odbiorca, jak i nowy sprzedawca z upoważnienia odbiorcy (bowiem decydując się na zakup gazu ziemnego z innej firmy, poza samą umową możemy podpisać upoważnienie, które daje nowemu sprzedawcy “zielone światło” do reprezentowania nas w celu wszystkich niezbędnych formalności);

trzeci etap, to poinformowanie przez nowego sprzedawcę gazu dotychczasowego sprzedawcy i dystrybutora, o dniu rozpoczęcia przez niego sprzedaży gazu;

czwarty etap polega na dokonaniu przez dystrybutora odczytu gazomierza (w ciągu 5 dni od ostatniego dnia obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą), w celu dokonania rozliczeń odbiorcy z dotychczasowym sprzedawcą);

piąty etap to niezwłocznie przekazanie danych pomiarowych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy.

[info]Warto pamiętać, że pomimo częstej praktyki wypowiadania umów na sprzedaż gazu z dotychczasowymi sprzedawcami w imieniu klientów, dobrze jest wcześniej upewnić się co do tego, czy nowa umowa wejdzie w życie w dniu wygaśnięcia poprzedniej (pozwoli nam to utrzymać ciągłość dostawy gazu).[end]

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż gazu - kiedy musimy napisać je sami?

Zdarzają się jednak sytuacje, które będą wymagać od nas samodzielnego sporządzenia wypowiedzenia umowy na sprzedaż gazu. Może okazać się to konieczne wówczas, gdy:

będziemy chcieli sami zmienić sprzedawcę gazu ziemnego;

będziemy chcieli całkowicie zrezygnować z dostaw gazu do naszego domu lub firmy;

konieczna okaże się przebudowa infrastruktury gazowej (nowe przyłącze), co wiążę się z zerwanie starej umowy i podpisanie nowej.

Jednak zarówno w drugim, jak i trzecim przypadku, pomocą służyć powinien nam obecny sprzedawcy gazu.

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy - czym się różnią?

Jednym z podstawowych błędów, który popełniają klienci nie zajmujący się prawem zawodowo, jest utożsamianie odstąpienia od umowy z jej wypowiedzeniem. Co oczywiście może być źródłem wielu pomyłek, ponieważ odstąpienie od umowy, a jej wypowiedzenie to dwie całkowicie różne sytuacje, prowadzące do odmiennych skutków. W przypadku odstąpienia od umowy, strony muszą zwrócić wszystko co sobie świadczyły, a sytuacja prawna między nimi wygląda tak, jakby umowa nie była nigdy zawarta. Na przykład kupując jakiś przedmiot przez internet, mamy zazwyczaj 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny (konsument zwraca wówczas towar, a przedsiębiorca wpłaconą kwotę).

Zatem odstąpienie od umowy sprzedaży gazu jest możliwością daną nam przez sprzedawcę na zapoznanie się z oferowanym produktem (w ustalonym terminie) i zrezygnowania z niego bez ponoszenia konsekwencji. Wypowiedzenie umowy natomiast nie niweluje zawartej umowy, a strony nie zwracają sobie tego, co świadczyły na rzecz drugiej strony w trakcie jej trwania.

Czy wypowiedzenie umowy na sprzedaż gazu może wiązać się z niekorzystnymi skutkami?

Konsumenci, którzy wypowiadają umowę na sprzedaż gazu na czas nieokreślony, nie mogą być obciążeni np. karami umownymi. Ponieważ wszelkiego rodzaju klauzule zawarte w dokumencie są niezgodne z prawem. Zatem, wypowiadając umowę należy jedynie złożyć pisemne oświadczenie u dotychczasowego sprzedawcy gazu.

A co z umową na czas określony? Klienci firm energetycznych skarżą się, że często wypowiedzenie umowy sprzedaży gazu na czas określony wiąże się z niekorzystnymi dla nich skutkami, takimi jak np. konieczność zapłaty kary umownej. Otóż zdaniem UOKiK takie postanowienia są niedopuszczalne w branży energetycznej (zwłaszcza gdy zawierane są na kilkuletnie okresy). Ponieważ ograniczają one fundamentalne prawo konsumenta do swobodnego wyboru sprzedawcy prądu czy gazu, które zostało zagwarantowane w prawie energetycznym.

Tak więc sprzedawca energii elektrycznej i gazu nie może karać konsumenta za rozwiązanie umowy przed terminem. Niedopuszczalne jest również automatyczne przedłużanie umów znów na czas określony. Jak podaje UOKiK:

Takie postanowienia w umowach nie mają mocy wiążącej. Za stosowanie klauzul niedozwolonych urząd może nałożyć na firmę karę do 10 proc. jego obrotów z poprzedniego roku.

W zeszłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie o uznanie za niedozwolone 47 klauzul stosowanych przez Polski Prąd i Gaz (PPiG). Kwestionowane były dwie grupy postanowień umownych. Pierwsza z nich dotyczyła opłat za przedterminowe rozwiązanie umów zawartych na czas określony (48 lub 60 miesięcy). Firma zastrzegła sobie bowiem, że jeżeli konsument zrezygnuje wcześniej, to będzie musiał zapłacić tzw. opłatę jednorazową (wynoszącą od 11 do 17 zł za każdy miesiąc, który pozostał do końca okresu, na jaki umowa została zawarta). Natomiast druga kwestia miała związek z automatycznym przedłużaniem umów.

Gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z firmą energetyczną?

Pamiętajcie! W przypadku jakichkolwiek problemów, czy sporów z firmą energetyczną, o pomoc lub poradę można zwrócić się do:

Urzędu Regulacji Energetyki (URE);

Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii;

Rzecznika konsumentów;

Federacji Konsumentów;

Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Katarzyna
Katarzyna
2022-08-18 11:12

Infolinia PGNiG to jakiś żart, obsługa klienta również. Nie można nic załatwić, nikt nic nie wie. Próbuję od tygodnia zakończyć umowę i spowodować aby zabrano licznik z mieszkania z powodu zgonu klienta, aby oddać mieszkanie komunalne i odbijam się od ściany. Wygląda na to że należało wcześniej przewidzieć sytuację i wypowiedzieć umowę 😉 W odpowiedzi na wysłane e-maile odpowiada automat, natomiast osoba na infolini powtarza mantrę o tym że trzeba czekać… może ktoś zna jakiś sposób na załatwienie tej sprawy.

Dorota
Dorota
2022-03-10 08:27

Witam chciałabym rozwiązać umowę na paliwo gazowe zawartą na 5 lat, w domu pod groźbą kary za rozwiązanie( 30 zl/ mc) Po okresie 15 m-cy nie ma żadnego rozliczenia a rachunki są dwukrotnie zawyżone. Proszę o jakiś wzór takiego wypowiedzenia. Z góry serdecznie dziękuję

Bogusława Śniatała
Bogusława Śniatała
2022-02-17 11:45

od 19 .01.2022 złożyłam wniosek o rozwiazanie umowy kompleksowej na dostawe gazu mailem i do dnia dzisiejszego tj.17.02.2022 nie mam żadne odpowiedzi kpina z klienta ,a to dotyczy chorej osoby wymagającej 24 godziny oopoieki na dobę ,która musi sie rozliczyć z mieszkania komunalnego – warunek orzymania nowego

Grzegorz
Grzegorz
2022-01-18 00:20

A może jakiś paragraf potwierdzający tę tezę . Czy przepisy te dotyczy to również mikro przedsiębiorców?