Umowa prąd - podpis

Enea wprowadzała w błąd klientów – teraz przeprasza!

Sprawa przeciw firmie Enea chociaż została wszczęta kilka lat temu, to finał jej miał miejsce całkiem niedawno. W konsekwencji klienci sprzedawcy od paru tygodni mogą oglądać komunikat z przeprosinami opublikowany na stronie firmy. Jakie przewinienie popełniła firma?

Cenniki Enea niezgodne z prawem?

Zgodnie z wymogami prawa, firma energetyczna powinna w swoich cennikach oraz materiałach informacyjnych dotyczących cen energii elektrycznej, uwzględniać wartości podatku od towarów i usług. Jak się okazuje, Enea od 1 stycznia 2005 roku do początków 2014 roku zaniechała tego obowiązku. W związku z powyższym we wrześniu 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie podejrzenia, że Enea narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Enea stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Wymiana informacji i dokumentów między firmą Enea a UOKiK trwała wiele miesięcy, a spółka do samego końca chciała umorzenia postępowania. Po zebraniu całego materiału dowodowego oraz analizie zebranych danych, dnia 31 grudnia 2015 roku Prezes UOKiK wydał Decyzję nr RWA-28/2015, w którym stwierdził, że spółka stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. W związku z tym Enea musiała:

  • opublikować oświadczenie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji) na swojej stronie internetowej;
  • opublikować oświadczenie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji) w jednym wydaniu trzech dzienników ogólnopolskich o dziennym nakładzie co najmniej 100 tys. egzemplarzy.

screen publikacji oświadczenia na stronie sprzedawcy

źródło: enea.pl - publikacja oświadczenia na stronie sprzedawcy

Dodatkowo firma została obciążona kwotą postępowania za wysłaną korespondencję… 24,40 zł (!), które musi uregulować w ciągu 14 dni.

Ocenę wymierzonych kar pozostawiamy Wam :)

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments