firmy zapłacą mniej za prąd

Firmy zapłacą mniej za prąd! Cena maksymalna będzie obniżona!

W 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii, która obejmuje zwiększenie limitów zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną oraz obniżenie ceny maksymalnej energii dla samorządów i przedsiębiorstw.

Jak wzrosną limity?

Nowe limity będą obowiązywać w 2023 r., nawet jeżeli odbiorca energii elektrycznej wcześniejszy limit przekroczył przed wejściem znowelizowanej ustawy w życie. Limity wzrosną następująco:

  • dla gospodarstw domowych limit zostanie zwiększony z 2.000 kWh do 3.000 kWh rocznie;
  • dla gospodarstw, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością, limit wzrośnie z 2.600 kWh do 3.600 kWh;
  • dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny limit powiększy się z 3.000 kWh do 4.000 kWh rocznie.

Obniżone ceny energii dla samorządów i firm

Zgodnie z nowelizacją od 1 października 2023 r. w przypadku samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów z sektora użyteczności publicznej (takich jak szpitale, żłobki, noclegownie, szkoły, przedszkola czy placówki opieki nad osobami z niepełnosprawnościami) cena maksymalna za energię zostanie obniżona z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh.

Obniżka będzie możliwa dzięki składce solidarnościowej

Częściowe sfinansowanie zmian będzie możliwe dzięki składce solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków spółek zajmujących się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, uzyskanych w 2022 r. Za nadmiarowe dochody uważane są te przekraczające 120% średnich dochodów osiągniętych w ciągu ostatnich 4 lat. Ponadnormatywne zyski zostaną obciążone składką w wysokości 33%.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zapłaci pełnej kwoty składki solidarnościowej, albo dokona płatności składki solidarnościowej w zaniżonej kwocie, obowiązkiem Urzędu Regulacji Energetyki będzie ustalenie prawidłowej wysokości składki poprzez wydanie decyzji administracyjnej i wezwanie do jej uiszczenia lub uzupełnienia. Wydana decyzja będzie podlegała natychmiastowej realizacji.

Proces legislacyjny trwa

Nowelizacja ustawy, której projekt będzie teraz rozpatrywany przez Senat, została przegłosowana przez 436 posłów. Dziesięć osób wstrzymało się od głosu, a pięć było przeciw. Po przejściu sejmowo-senackiej procedury ustawa trafi na biurko prezydenta, który zdecyduje o jej podpisaniu i wprowadzeniu w życie.

Jak twierdzi rząd, podniesienie limitów jest podyktowane chęcią zmniejszenia obciążenia finansowego dla wskazanych grup odbiorców, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności sektora energetycznego.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments