dochodzenie roszczeń

Klienci Hermes Energy Group mogą zgłaszać swoje wierzytelności

Prezes URE poinformował, że wszyscy klienci Hermes Energy Group, którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości spółki, zapłacili rachunki z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Sprawdź w jaki sposób zgłaszać wierzytelności i do kiedy można to zrobić?

Koniec działalności firmy Hermes Energy Group

Ten niezależny sprzedawca prądu i gazu skończył swoją działalność z powodów finansowych pod koniec listopada 2019 roku. Dla wielu klientów firmy było to sporym zaskoczeniem, pomimo tego, że o jej problemach było już wiadomo wcześniej. Po odwołaniu prezesa spółki - Piotra Kasprzaka i członka zarządu - Adama Grupińskiego, nowe kierownictwo odpuściło pozyskiwanie klientów oraz zwolniło część sprzedawców. Tak samo, jak w przypadku Energetycznego Centrum i Energii dla Firm które zakończyły swoją działalność kilka miesięcy wcześniej, również i Hermes Energy Group nie poradziło sobie z podwyżkami cen energii.

Kłopoty niezależnych sprzedawców prądu zaczęły się jeszcze zanim sejm zamroził ceny prądu, a ich głównym powodem był drastyczny wzrost cen prądu w 2019 roku na rynku hurtowym. To z kolei, przełożyło się na kłopoty niezależnych sprzedawców energii z realizacją kontraktów, z odbiorcami na ustalonych wcześniej warunkach. Nowa ustawa zaś do końca zdziesiątkowała niezależnych sprzedawców energii. Po zakończeniu działalności Hermes Energy Group, jej klienci od 1 grudnia 2019 roku znaleźli się w systemie sprzedaży rezerwowej. Dzięki temu nie musieli podejmować żadnych działań, aby zapewnić sobie ciągłość dostaw energii lub gazu.

Sąd ogłosił upadłość Hermes Energy Group

Jeszcze w marcu, prezes URE poinformował w komunikacie byłych odbiorców Hermes Energy Group (HEG), że na stronie internetowej syndyka zamieszczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie ogłoszenia upadłości firmy. Zainteresowani mogli w nim także znaleźć informacje dotyczące możliwości dochodzenia swoich roszczeń, np. w przypadku nadpłaty rachunków za prąd i gaz. Sąd wezwał również wierzycieli Hermes Energy Group do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Klienci HEG mogą w końcu dochodzić swoich roszczeń

Kilka dni temu prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o tym, że w ramach postępowania upadłościowego Hermes Energy Group, jej klienci mogą zgłaszać do sądu wierzytelności z tytułu dokonania wpłat za usługi, których firma już nie świadczy, w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe.

Dotyczy to klientów HEG, którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości spółki (czyli przed 12.03.2020 rokiem) zapłacili rachunki z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu za okres, w którym firma już tych usług nie świadczyła.

W jaki sposób zgłaszać wierzytelności i do kiedy można to zrobić?

Termin, który został wyznaczony przez Sąd na dokonanie zgłoszenia wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pismo opublikowane zostało 6 kwietnia 2020 roku. Oznacza to zatem, że na zgłoszenie wierzytelności, klienci Hermes Energy Group mają czas do 6 maja 2020 roku. W jaki sposób to zrobić? Otóż zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie (na stronie URE znajduje się wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności do pobrania), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe (zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe) tj.:

SSR Agnieszka Kraszewska
Sędzia-komisarz Hermes Energy Group S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 85/20

Pamiętajcie! W przypadku jakichkolwiek problemów:

  • w sprawach indywidualnych, bezpłatną pomoc prawną konsumentom świadczą Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów i organizacje konsumenckie;
  • przy URE działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych (można skorzystać z infolinii czynnej od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00);
  • na stronie internetowej URE, w zakładce “Konsument” umieszczone są informacje dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych, w tym i “Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych”.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments