Coraz chętniej zmieniamy sprzedawców energii - styczeń 2011

Na koniec stycznia 2011 ponad 8 tysięcy odbiorców z taryf A, B, C zmieniło sprzedawcę energii.

Ostatni monitoring URE pokazuje, że na koniec stycznia 2011 r. już ponad 8 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, taryf B i taryf C (tzw. odbiorców komercyjnych) zmieniło sprzedawcę energii. Tylko w 2010 roku na taki krok zdecydowało się aż 6743 takich klientów. Stanowi to wzrost o ponad 438,7% w stosunku do roku 2009! A czy sprzedawcę prądu zmieniają klienci z gospodarstw domowych?

Kowalski zmienia sprzedawcę prądu prawie codziennie

I w tej kategorii mamy dobre wiadomości. W 2010 roku na zmianę sprzedawcy zdecydowało się także kilkuset odbiorców należących do grupy gospodarstw domowych. Liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zdecydowali się skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy prądu w 2010 roku, zwiększyła się w stosunku do roku 2009 o 23,6%. Oznacza to, że do tej pory z usług tzw. „sprzedawcy z urzędu” zrezygnowało 1313 odbiorców tzw. grupy taryfowej G (m.in. taryfa G11, taryfa G12), która obejmuje właśnie gospodarstwa domowe.

Podstawa prawna do zmiany sprzedawcy prądu

Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy Prawo energetyczne odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy jest jednym z fundamentalnych praw odbiorcy. W przypadkach, kiedy jest ono naruszane, Prezes URE każdorazowo podejmuje działania interwencyjne i skutecznie pomaga odbiorcom energii, którzy mają problem ze zmianą sprzedawcy.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments