Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne podpisana. Jakie zmiany?

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne podpisana. Jakie zmiany?

Prezydent Andrzej Duda podpisał w sierpniu nowelizację prawa energetycznego. Przepisy uwzględnione w dokumencie wprowadzą szereg zmian dla polskich odbiorców energii. Znowelizowana ustawa, z wyjątkiem pewnych regulacji wchodzących w życie w innym terminie, zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja jest implementacją przepisów przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), wprowadzającą przepisy dotyczące wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz promowania energii ze źródeł odnawialnych.

Szybsza zmiana dostawcy i porównanie ofert

Na mocy nowelizacji mikroprzedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać z porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej, pod warunkiem że roczne zużycie energii elektrycznej takich gospodarstw i mikroprzedsiębiorstw będzie niższe niż 100.000 kWh.

Kluczowym elementem nowelizacji jest ustanowienie ram prawnych dla obywatelskich społeczności energetycznych. Przepisy pozwolą obywatelom dołączać do takich społeczności bez utraty swoich praw konsumenckich i opuszczać je bez konsekwencji w postaci sankcji. Ponadto zyskają możliwość zawierania umów z cenami dynamicznymi energii z każdym sprzedawcą mającym ponad 200 tys. odbiorców. To zapewni konsumentów większą elastyczność cenową.

Od 2026 r. będzie można dokonać technicznej zmiany dostawcy energii elektrycznej w zaledwie 24 godziny.

Powstanie Centralny System Informacji Rynku Energii

Dodatkowo planowane jest uruchomienie w 2025 r. Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który będzie służył do przetwarzania informacji rynkowych oraz do wymiany danych pomiędzy użytkownikami.

Poza tym nowelizacja zwiększa uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, głównie w zakresie nadzoru nad rynkiem energetycznym oraz ochrony praw konsumentów.

Nowelizacja wprowadza również funkcję „agregatora” na rynku energii. W związku z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r., dostawcy będą zawierać z klientami kompleksowe umowy, a firmy energetyczne otrzymają narzędzia do koordynacji działań. Nowelizacja przewiduje także techniczne udogodnienia dla właścicieli dużych źródeł energii, mając na celu modernizację rynku energetycznego.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments