Baza wiedzy z branży doradztwa energetycznego – Poradniki i artykuły

BAZA WIEDZY - DORADZTWO ENERGETYCZNE

Produkcja wodoru z fotowoltaiki, wydaje się receptą na wiele współczesnych problemów – m.in. związanych z ogrzewaniem, transportem czy niestabilnością OZE. W artykule analizujemy szanse i bariery zw...

Badanie termowizyjne to uniwersalne narzędzie, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się m.in. w obszarach związanych z budownictwem, elektryką czy odnawialn...

Europejski System Handlu Emisjami, znany jako system ETS, to jedno z najważniejszych narzędzi polityki klimatycznej w UE. Konieczność dostosowania się do ambitnych celów wyrażonych w pakiecie “Gotowi na 5...

Za sprawą rosnących cen energii i oraz zmian klimatycznych, kwestia efektywności energetycznej w ostatnich latach zyskała na znaczeniu. Nie każdy wie jednak, że za skuteczną i opłacalną poprawą efektywnoś...

Usługi doradztwa energetycznego, pozwalają na znaczne obniżenie ilości i kosztów zużywanej energii elektrycznej. Oszczędności mogą wynieść nawet pon...

Przez wiele lat, kwestia efektywności energetycznej ogrzewnictwa w Polsce była traktowana po macoszemu. Wielkość źródeł ciepła oraz charakterystykę instalacji grzewczych opracowywano “na oko”, co prowadzi...

Rosnące rachunki za prąd są obecnie sporym obciążeniem dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej – zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Jednym ze skutecznych sposobów na ich obniżenie jes...

Dążenie do poprawy efektywności energetycznej to jeden z głównych trendów – m.in. współczesnego budownictwa. Nowoczesne materiały i metody projektowania sprawiają, że zużycie energii w obiektach jes...

Sektor budownictwa to jeden z najbardziej energochłonnych obszarów w unijnej gospodarce, mający ok. 40% udział w konsumpcji energii. Jest tak m.in. dlatego, że około ¾ obiektów położonych na terenie wspól...

Poprawa efektywności energetycznej jest obecnie jednym z kluczowych narzędzi walki z kryzysem energetycznym. Oszczędności energetyczne można osiągać na różnych płaszczyznach, a ich dowodem są tzw. certyfi...

Budynki w Polsce nie należą do najmłodszych. Zgodnie z danymi GUS, niemal co drugi Polak mieszka w budynku powstałym w PRL, czyli w czasach, gdy kwestia oszczędności energii była w znacznym stopniu pomija...

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że ok. 75% budynków na terenie Unii marnuje istotną część dostarczanej im energii. Gdy weźmiemy pod uwagę, że sektor budownictwa ma ok. 40% udział w całkowitym zużyciu ...

Audyt energetyczny to dokument, który m.in. wskazuje, jakie przedsięwzięcia optymalizacyjne warto przeprowadzić, by zmniejszyć zużycie energii np. w budynku. W przypadku

Pogarszająca się sytuacja klimatyczna oraz rosnące ceny energii sprawiają, że poprawa efektywności energetycznej, realizowana przy pomocy doradztwa ener...

Efektywność energetyczną można poprawiać w każdym obszarze związanym z konsumpcją energii. Jednym z narzędzi pozwalających wskazać te obszary, jest tzw. audyt efektywności energetycznej. Na czym polega to...