odszkodowanie za brak prądu

Jak otrzymać odszkodowanie za brak prądu - bezpłatny wzór wniosku

Gwałtowne burze, czy mróz mogą spowodować, że w naszym domu, czy firmie nastąpi przerwa w dostawach prądu. W takim wypadku każdy z nas może ubiegać się o rekompensatę – w poprzednim artykule znajdziecie informacje na temat bonifikaty za brak prądu, w tym dowiecie się wszystkiego o odszkodowaniu.

We Włoszech pewien kibic otrzymał 225 euro odszkodowania za nieobejrzany mecz – oczywiście nie mógł go obejrzeć przez brak prądu. Sąd przyznał rację kibicowi i argumentował swoje postanowienie tym, że prawo do takiej rozrywki przysługuje wszystkim obywatelom. Chociaż u nas bardzo rzadko słyszy się o takich sprawach, to warto pamiętać, że w niektórych przypadkach przysługuje nam odszkodowanie za brak prądu.

Odszkodowanie za brak prądu

Najczęstszą wypłacaną rekompensatą przez firmy energetyczne jest bonifikata, ale odbiorcy mają również prawo, żeby wystąpić o odszkodowanie. Takie świadczenie wypłacane jest za szkody, które powstały w wyniku braku zasilania. W przypadku przerw nieplanowanych, to nie mogą być one dłuższe niż 24 godziny, lub przekroczyć łącznie 48 godzin w ciągu roku. Planowane odłączenia energii elektrycznej jednorazowo nie mogą być dłuższe niż 16 godzin, a w ciągu roku łącznie liczba godzin nie może być większa niż 35.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, to za wyrządzoną szkodę można domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. Oznacza to, że osoba pokrzywdzona, niezależnie czy będzie to odbiorca indywidualny, czy biznesowy, musi udowodnić powstałą szkodę, określić jej wysokość, a także wykazać związek przyczynowy – konsument musi udowodnić, że szkoda powstała w następstwie nienależytego wykonania obowiązku nałożonego przez prawo na firmę energetyczną.

Uzasadnienie strat z powodu braku prądu

Wbrew pozorom, otrzymanie odszkodowania nie jest prostą sprawą i firmy energetyczne niechętnie wypłacają tego typu rekompensaty. Najczęściej dostawcy winą za szkody obarczają samego odbiorcę, osoby trzecie lub siłę wyższą (czyli wg Sądu Najwyższego jest to: niezależne zdarzenie od dostawcy; zdarzenie, którego nie był w stanie przewidzieć dostawca; zdarzenie, którego następstwom nie udało się zapobiec). Niestety, wiele spraw o odszkodowanie ma swój finał w sądzie.

Zarówno wtedy, kiedy składamy wniosek o odszkodowanie do firmy energetycznej, jak i gdy sprawa wkracza na drogę sądową, to musimy pamiętać o jednym: uzasadnieniu swoich roszczeń. Przydatne będą wszystkiego rodzaju dokumenty: faktury za wynajem agregatu prądotwórczego, paragony za zakup dodatkowego paliwa, ale także zdjęcia uszkodzeń. Można też tutaj wykazać konieczność wzięcia urlopu w zakładzie pracy lub niemożność wykonywania pracy zarobkowej. Samo znaczne utrudnienie życia codziennego też jest brane pod uwagę (tu można wskazać na zepsucie się żywności w lodówce czy w zamrażarce). Prąd może być również niezbędny do sprawowania opieki na dziećmi oraz osobami starszymi i chorymi.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za brak prądu?

Przechodzimy tutaj do najważniejszego punktu, a mianowicie tego, jak sporządzić pismo do firmy energetycznej. A właśnie: do której firmy energetycznej? Tu od razu odpowiemy, że podmiotem odpowiedzialnym za dostawy energii jest Operator Systemu Dystrybucyjnego (czyli OSD), a nie sprzedawca prądu. Wniosek o odszkodowanie powinien być zatem skierowany do administratora sieci dystrybucyjnej.

W dokumencie tym powinno wskazać się, kiedy nastąpiła przerwa w dostawie prądu (od daty do daty, można podać też przybliżone godziny awarii) i gdzie (czy chodzi o gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, budowę). Kolejny etap to podanie żądanej kwoty odszkodowania, a także numeru konta bankowego, na które ma być dokonana wpłata.

Teraz czas na uzasadnienie. Jak już pisaliśmy, firmy energetyczne często powołują się na siły wyższe i unikają odpowiedzialności za awarie. Odbiorca powinien więc ubiec taką argumentację. Można to zrobić wskazując przykładowo, że:

sieć trakcyjna nie była należycie konserwowana;

operator nie dołożył starań, aby zapobiec awarii (wycinka drzew przy słupach energetycznych);

prace naprawcze toczyły się zbyt wolno i nie były efektywne;

firma energetyczna nie dbała o złagodzenie skutków awarii (nie informowała o planowanym czasie naprawy, nie udostępniła agregatów prądotwórczych).

Pismo takie należy opatrzyć swoim czytelnym podpisem. Jeśli dysponujemy potwierdzeniem poniesionych kosztów, to tworzymy również listę załączników do dokumentu. Tak sporządzony wniosek zanosimy osobiście do najbliższego punktu biura obsługi klienta danego OSD lub wysyłamy Pocztą Polską listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli nasze przedsiębiorstwo w dużej mierze zależne jest od prądu i nawet kilkugodzinne braki w dostawie energii mogą spowodować straty, to warto zastanowić się także nad specjalnym ubezpieczeniem. Pokryje ono straty będące następstwem przerwy w zasilaniu. W tym przypadku musimy jednak starannie przeczytać warunki polisy. Mogą one bowiem wykluczać część sytuacji.

Wzór wniosku o odszkodowanie za brak prądu

Aby bardziej ułatwić Wam sprawę przygotowaliśmy wzór wniosku o odszkodowanie za brak prądu. Oczywiście jest on bezpłatny - wszystko po to, byście korzystali z należnych Wam praw.

Do pobrania:

Wniosek o odszkodowanie za brak prądu - wzór

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
Robert
2020-08-25 00:01

Witam
Zbudowałem przyłącze do linii 15kV czyli gr3 i taryfa B11
Podpisałem umowę na dostarczanie i sprzedaż z Energą 17 lipca a Energa włączyła mi prąd dopiero 21 sierpnia
lecz fv otrzymałem za lipiec 313zł brutto gdzie głownym skłdnikiem jest opłata handlowa (za wystawienie fv) 250zł brutto
Zastanawiam się czy mogę żądać odszkodowania za brak energii w tak długim okresie ?

Maria Helena Gostkowska
Maria Helena Gostkowska
2017-11-10 17:34

Witam serdecznie. Ją mam rodzicòw, ktòrzy są już w podeszĺym wieku i Sami nie potrafią zĺożyć wniosku o odszkodowanie za brak prądu. Do kogo mogą się zwròcić z pomocą .
Ps. Ją mieszkam za granicą i nei mogę in tego zrobić.