obniżenie rachunków dla prosumentów nowe rozporządzenie już podpisane

Obniżenie rachunków dla gospodarstw domowych. Nowe rozporządzenie już podpisane!

Nowa regulacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniła rozporządzenie dotyczące sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną i skupiła się na ulgach finansowych dla gospodarstw domowych w zakresie kosztów energii elektrycznej. Ile będzie wynosić ulga i na jakich zasadach będzie można z niej skorzystać?

Aby skorzystać z ulgi, gospodarstwa domowe muszą być aktywne na rynku energii, być prosumentami, wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej oraz otrzymywanie informacji marketingowych od firm energetycznych.

W stronę bardziej świadomego korzystania z energii

Wiadomo już też, kiedy rząd wprowadzi przepisy o nowym mechanizmie opłat. Informacje te podała we wtorek wieczorem szefowa resortu klimatu - Anna Moskwa. Otóż przepisy wstecznego obniżenia cen prądu zaczną obowiązywać od 19 września 2023 roku. Rozporządzenie stawia na promocję aktywnego i świadomego uczestnictwa odbiorców w zarządzaniu zużyciem energii. Umiejętność ta bowiem przekłada się na elastyczność pracy systemu elektroenergetycznego.

Jeśli odbiorca w ciągu co najmniej trzech kolejnych miesięcy, w pierwszych trzech kwartałach br., zmniejszy zużycie energii elektrycznej w swoim punkcie poboru do poziomu poniżej 95% zużycia z porównywalnego okresu w na obniżeniu należności o 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej2022 r., rozporządzenie umożliwia mu skorzystanie z ulgi. Polega ona  ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla 2022 r. w odniesieniu do grupy taryfowej G11, której cena wyniosła netto 0,414 zł/kWh, oraz ilości energii na poziomie 2523 kWh.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z obniżki cen energii?

Zgodnie z rozporządzeniem, aby rozliczenie obniżki ceny prądu, nastąpiło jeszcze w tym roku, odbiorca energii spełnić musi jeden z poniższych warunków:

  • zmniejszyć o 5% zużycie energii elektrycznej w okresie, co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy, w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.;
  • potwierdzić poprawności swoich danych, które znajdują się w posiadaniu sprzedawcy prądu;
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji (w tym faktur VAT drogą elektroniczną);
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego;
  • być prosumentem;
  • złożyć oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen, w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Natomiast w sytuacji, gdy odbiorca nie spełnia żadnego z tych warunków, rozliczenie za 2023 r. może nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r. (jednak nie później niż do 31 marca 2024 r.).

Zwolnienie z opłat

Nowe rozporządzenie przynosi korzyści dla konsumentów i dla całego sektora energii w Polsce. Rozporządzenie ułatwia operatorom zarządzanie bilansem mocy.

Na mocy nowych przepisów odbiorcy mają zostać zwolnieni z opłat związanych z przekroczeniem mocy umownej lub dodatkowym poborem energii biernej, jeśli wynika to z poleceń operatora. Ta zmiana służy zachęceniu do bardziej świadomego korzystania z energii, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora OZE w Polsce. A ten rozwija się bardzo dynamicznie.

Więcej mocy w sektorze OZE

W 2022 r. w Polsce moc zainstalowana w sektorze odnawialnych źródeł energii zwiększyła się o 31%, co dało nam dodatkowe 5,5 GW czystej energii w systemie energetycznym kraju. To dynamiczne tempo rozwoju było widoczne również w marcu br., kiedy OZE dostarczyły 27,5% energii do krajowej sieci elektroenergetycznej, w porównaniu do 17,7% w marcu poprzedniego roku.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2023-09-21 22:33

Nie ma się co podniecać że rządzą nami takie „dobre pany” – odbiją sobie po wyborach…..bo te obnizki to nic innego jak „kiełbasa wyborcza”. Poza tym nie trzeba by robic podwyżek i dorabiać do nich obniżek gdyby przy wpuszczeniu do sieci źródeł niestabilnych od razu budować jednostki regulacyjne w proporcjonalnej mocy.