dom modernizacja

Program Region zastąpił programy Prosument, Rysia i Kawkę

Właściciele domów i mieszkań, gospodarstwa rolne, firmy, a także samorządy i instytucje czy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację – ocieplenie budynków mieszkalnych, wymianę okien, pieców, oświetlenia, instalację rolet oraz na zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Liczne dofinansowania dla domów, firm, samorządów

W drugiej połowie 2016 roku mamy całkiem sporo regionalnych konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej. Na te cele wsparcie możemy także uzyskać z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ubywa jednak najbardziej atrakcyjnych dotacji dla indywidualnych inwestorów. Coraz częściej zamiast bezzwrotnej pomocy finansowej mogą oni bowiem liczyć na preferencyjny kredyt z możliwością częściowego umorzenia.

Program Region zastąpił programy Prosument, Rysia i Kawkę

11 października br. podczas organizowanych w Poznaniu Międzynarodowych Targów POL-ECO-SYSTEM Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił nowy program - Region. Skierowany on jest przede wszystkim na ochronę powietrza i zastępuje programy Kawka, Ryś i Prosument. Wsparcie z programu Region ma być dostępne pod koniec 2016 roku.

W ramach programu Region przewidziane są nisko oprocentowane pożyczki i dotacje na wymianę tradycyjnych kotłów na piece niskoemisyjne oraz na różnego rodzaju filtry i inne działania, które mają zmniejszyć emisję CO2. Finansowe wsparcie można także otrzymać na inne elementy systemu termomodernizacyjnego.

Preferowane są inwestycje na obszarach wiejskich, popegeerowskich, poprzemysłowych, powojskowych, ale dotację można także otrzymać na inwestycje w zaniedbanych obszarach miejskich. Na uprzywilejowanej pozycji jest budownictwo wielorodzinne. Jeżeli nawet w danym województwie nie ma aktualnie dotacji na termomodernizację, to mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowania z Poddziałania 1.3.2. programu Infrastruktura i Środowisko.

Na poziomie województw program Prosument, Ryś i Kawka zastępują programy regionalne. Jednym z nich jest opolski program Ekopiec, który rozpoczął się 3 października. Wsparcie mogą otrzymać osoby fizyczne np. na wymianę pieca, instalacje solarne, termomodernizację budynku. Pomoże w tym nisko oprocentowana (2,5%) pożyczka wolna od prowizji i wszelkich kosztów obsługi kredytu, z możliwością częściowego umorzenia.

Dotacje na OZE też są dostępne!

Nadal ważnym obszarem wsparcia jest produkcja energii z odnawialnych źródeł. Możemy otrzymać pożyczkę, dotację lub grant na mikroinstalacje OZE w budynkach jednorodzinnych „w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji”.

Niestety, opłacalność mikroinstalacji OZE (np. fotowoltaika) jest obecnie dyskusyjna, a prognozuje się, że wkrótce dla indywidualnych inwestorów będzie wyraźnie nierentowna. Pośrednio jest to konsekwencją przyjętej w czerwcu br. nowelizacji ustawy o OZE. Prawdziwa przyczyna leży jednak w niskiej cenie i nadpodaży zielonych certyfikatów spowodowanej wadliwą polityką regulacyjną w latach 2011–2015. Dokładną analizę opłacalności inwestycji w mikroinstalacji OZE opracował Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). W Internecie nie brakuje też negatywnych opinii samych prosumentów.

Aktualne listy dotacji OZE

Jeśli szukacie aktualnych dotacji z zakresu OZE, to znajdziecie je m.in.:

Eko-dotacje dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji

Z osobnej puli środków finansowych wsparcie otrzymują przedsiębiorstwa. Firmy mogą liczyć na współfinansowanie przebudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, budowę lub przebudowę systemów grzewczych, instalację ogrzewania z OZE, zastosowanie odzysku energii i systemu wykorzystania energii ciepła odpadowego.

O wysokie eko-dofinansowania mogą ubiegać się samorządy i podległe im jednostki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, kościoły, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, instytucje kultury, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Wsparcie dla eko-inwestycji w 2016 i 2017 roku

tabela-dotacje-2016

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments