modernizacja układu pomiarowego

Modernizacja układu pomiarowego - dom i firma

Modernizacja układu pomiarowego może dotyczyć odbiorców z grup G, C, B i A. Kiedy należy dokonać modernizacji, kto jest za nią odpowiedzialny i czy wiążą się z tym jakieś koszty? Odpowiedzi znajdziecie w naszym artykule.

Co to jest modernizacja układu pomiarowego?

Modernizacja układu pomiarowego to dostosowanie układu pomiarowego do wymogów Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z wytycznymi określonymi w IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego). Dzięki modernizacji odbiorca energii otrzymuje możliwość skorzystania z zasady TPA (Third Party Access). Co to oznacza w praktyce? Otóż każdy podmiot po modernizacji będzie mógł kupować prąd na wolnym rynku, u dowolnego sprzedawcy energii elektrycznej.

Należy tutaj podkreślić, że modernizacja oraz koszty z nią związane nie dotyczą wszystkich grup odbiorców prądu. Których? O tym poniżej.

Modernizacja układu pomiarowego - odbiorcy taryfy G i C

W przypadku odbiorców z grup G i C nie przeprowadza się modernizacji układów pomiarowych, jeśli chce on zmienić sprzedawcę prądu.

Natomiast, modernizacja lub wymiana urządzenia pomiarowego może być dokonana w przypadku np. zmiany taryfy prądu. Koszty związane z tego typu operacją ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego. Dlaczego? Ponieważ odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia (taryfa G i taryfa C) nie są właścicielami liczników, jest nim lokalny OSD.

Modernizacja układu pomiarowego - odbiorcy taryfy B i A

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku największych odbiorców prądu - czyli podmiotów zasilanych z sieci średniego i wysokiego napięcia. Klienci z taryf B oraz taryf A są właścicielami układów pomiarowych i wszelkie obowiązki oraz koszty związane z ich instalacją, dostosowaniem i wymianą spoczywają na nich. Tak więc, jeżeli odbiorcy w taryfie B lub A, zdecydują się na pierwszą zmianę sprzedawcy, muszą na własną rękę dostosować układy pomiarowo-rozliczeniowe do wymagań dystrybutora – tzw. dostosowanie układów do wymagań TPA.

Jest to sytuacja, która niewątpliwie faworyzuje dotychczasowych sprzedawców, gdyż dopóki prąd kupowany jest od nich (zazwyczaj jest to cena dużo wyższa od ceny rynkowej, jaką można uzyskać od innych sprzedawców na wolnym rynku), to przedsiębiorca nie musi dostosowywać liczników do wymagań dystrybutora.

Ile to kosztuje modernizacja układu pomiarowego?

Kiedy odbiorca taryfy B lub A zdecyduje się na zmianę sprzedawcy i kupowanie prądu od innej firmy, jest zmuszony do poniesienia sporych kosztów - zazwyczaj są to kwoty od ok. 10 tys. do ok. 35 tys. złotych, ale w niektórych przypadkach mogą to być i setki tysięcy złotych.

Przed podjęciem decyzji zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca (być może z pomocą profesjonalistów) powinien policzyć, ile będzie go kosztowała modernizacja, ile natomiast uda się zaoszczędzić na zmianie sprzedawcy i kosztach zakupu prądu. Z naszego doświadczenia wynika, że nakłady na modernizację liczników zwracają się w okresie od kilku miesięcy do roku. Warto tu podkreślić, że nie mając dostosowanych liczników do wymagań dystrybutora, odbiorca taryfy A lub B nigdy nie będzie mógł skorzystać z tańszych, rynkowych ofert i będzie skazany na swojego dotychczasowego sprzedawcę...

Proces modernizacji układu pomiarowego

Jeśli odbiorca zdecyduje się na zmianę sprzedawcy prądu, to w pierwszej kolejności powinien dowiedzieć się, czy układy pomiarowe dostosowane są już do wymagań dystrybutora. By to ustalić, powinno wysłać się do swojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego pismo w sprawie wydania aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego.

Poniżej załączamy przykładowe pismo w sprawie wydania aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego:

Wniosek o wydanie aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego

Gdy odbiorca otrzyma odpowiedź dystrybutora, to w oparciu o te warunki należy opracować (np. z pomocą profesjonalnych doradców energetycznych) i uzgodnić z dystrybutorem projekt techniczny, a następnie przeprowadzić modernizację zakończoną odbiorem technicznym przedstawiciela dystrybutora wraz z potwierdzeniem, że układ jest przystosowany do zasady TPA.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments