Mój Licznik - Energa

Mój licznik Energa - jak działa aplikacja?

Właściciele mikroinstalacji podłączonych m.in. do sieci Energa, po wymianie licznika na dwukierunkowy, mogą zacząć korzystać ze specjalnej aplikacji “Mój Licznik”. Jak działa to narzędzie? Kto i kiedy może sięgnąć po “Mój Licznik”?

Mój Licznik - dla kogo? Do czego służy aplikacja?

Jeśli jesteś prosumentem i dysponujesz mikroinstalacją podłączoną do sieci, najprawdopodobniej posiadasz również licznik dwukierunkowy, pozwalający na zdalną rejestrację energii oddawanej i pobieranej. Urządzenia te są wyposażone w wyświetlacze, na których można sprawdzić, ile prądu popłynęło od nas do sieci, a ile jej zużyliśmy.

Ręczna weryfikacja i analiza tych danych byłaby jednak uciążliwa i żmudna, dlatego niektórzy operatorzy sieci (odpowiadający za obsługę liczników i sieci) opracowali specjalne aplikacje do monitorowania przepływów energii u właścicieli liczników ze zdalnym odczytem. W przypadku Energii, mamy do czynienia z platformą Mój Licznik.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez tego operatora, w rozwiązaniu Energa Mój Licznik dane są obecnie dostępne dla ok. 80% klientów, posiadających liczniki zdalnego odczytu. Energa wymienia, że są wśród nich następujące modele urządzeń:

 • NP71E.1, NP73E.1,
 • NP71E.1-8-2, NP73E.1-9-2,
 • CX1000-6 S, CX2000-9,
 • S213, T213,
 • S214, T214,
 • OTUS1, OTUS3,
 • smartEMU3, smartESOX P.

Mój licznik - Energa, ale nie tylko. Kto jeszcze oferuje tego typu aplikacje?

Oczywiście Energa nie jest jedynym operatorem, który przygotował tego typu oprogramowanie dla swoich odbiorców. Zbliżony system dostarcza również Tauron. E-licznik to pilotażowa aplikacja, która pozwala na kontrolowanie zużycia prądu w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym, a oprócz tego umożliwia sprawdzenie stanu licznika czy ustawianie celów (np. zużycia) i związanych z tym powiadomień.

Zarówno w przypadku Energi, jak i Taurona, z aplikacji do monitorowania ilości prądu oddawanego i pobieranego, mogą korzystać wyłącznie klienci posiadający punkt poboru energii na terenie działalności odpowiedniej spółki i posiadający liczniki ze zdalnym odczytem.

W tym artykule skupię się na oprogramowaniu Mój Licznik Energa, gdyż po instalacji paneli fotowoltaicznych to właśnie do niej mam dostęp :D

Mój Licznik Energa - rejestracja. Jakie dane będą potrzebne?

Na początek, warto zaznaczyć, że platforma danych Mój Licznik dostępna jest w wersji webowej (na stronie internetowej https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/UserLogin.do), jak również w postaci aplikacji, którą można pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store.

Aby zacząć korzystać z oprogramowania Mój Licznik Energa, przede wszystkim należy posiadać już licznik ze zdalnym odczytem. W przeciwnym wypadku, nie będziemy mogli się zalogować i otrzymamy komunikat “Niestety nie możesz się zalogować. Twój licznik nie jest jeszcze odczytywany zdalnie”.

Jak się zarejestrować? Aby założyć konto w Mój Licznik Energa, należy przygotować następujące informacje:

  • numer PPE (Punktu Poboru Energii) - znajdziemy go w umowie o świadczenie usługi dystrybucji, ale też np. na fakturze za prąd. To 18-znakowy numer zaczynający się od cyfr: 5902438. Poniżej przykład, gdzie możecie znaleźć numer PPE.
   gdzie znaleźć numer PPE

 

  • numer licznika, czyli 8-cyfrowy numer identyfikacyjny, który możemy sprawdzić za pomocą samego urządzenia (sczytując odpowiedni kod OBIS) lub sprawdzając na fakturze.
   gdzie znaleźć numer licznika

 

 • PESEL lub numer NIP - przy czym należy podać ten numer identyfikacyjny, który widnieje w umowie.

Po ich przygotowaniu należy udać się na stronę https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/UserLogin.do i wybrać zakładkę “Rejestracja konta”. Następnie należy uzupełnić informacje, zatwierdzić regulamin i kliknąć “Zarejestruj się”.

Mój Licznik - rejestracja.

Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/

Gdy system zweryfikuje poprawność danych (sprawdzi m.in. czy nasz licznik faktycznie posiada odczyt online), pojawi się ekran, w którym zostaniemy poproszeni o podanie adresu e-mail oraz utworzenie hasła. Po ich uzupełnieniu należy kliknąć “Załóż konto”, a następnie potwierdzić rejestrację klikając w link wysłany na podany wcześniej adres e-mail. Potem można już przejść do logowania.

Uwaga! Na swojej stronie internetowej Energa podaje, że platforma Mój Licznik będzie dostępna do użytku nie wcześniej niż po 30 dniach, ale nie później niż po 60 dniach od wymiany licznika na taki ze zdalnym odczytem. W moim przypadku, założenie konta i logowanie przebiegło jednak pomyślnie już po kilku dniach od wymiany urządzenia.

Mój Licznik Energa - logowanie i obsługa

Logowanie odbywa się na tej samej stronie co rejestracja konta. Wystarczy wybrać tylko odpowiednią zakładkę “za pomocą konta”, a następnie podać adres e-mail i hasło ustalone podczas rejestracji.

Mój Licznik - logowanie.

Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/

Funkcje aplikacji Mój Licznik

Przejdźmy teraz do funkcji, jakie daje aplikacja Mój Licznik Energi. Jakie dane są w niej dostępne?

Zakładka “Licznik”

Po zalogowaniu, pulpitem głównym jest zakładka “Licznik”. Znajdują się na niej podstawowe informacje o koncie, m.in. numer licznika, nazwa sprzedawcy, rodzaj taryfy, a także ostatnie odczyty licznika czy informacja o planowanych przerwach w dostawach prądu.

Mój Licznik Energa - pulpit

Zakładka “Zużycie”

W kolejnej zakładce “Zużycie” znajdziemy najbardziej interesujące nas dane, a zatem:

 • graficzne i ilościowe przedstawienie energii pobranej z sieci w danym zakresie czasu. Do wyboru jest dzień, tydzień, miesiąc i rok. Oprócz tego mamy też informację o średnim, maksymalnym i minimalnym dziennym zużyciu własnym, a także o danych na temat całkowitego zużycia w zadanym okresie.

  Mój Licznik Energa - zużycie energii.

  Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/

 • wykres oraz wartości energii oddanej do sieci w danym zakresie czasu. Również i w tym przypadku mamy do wyboru dzień, tydzień, miesiąc i rok oraz dane na temat wartości statystycznych.

  Mój Licznik Energa - energia oddana.

  Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/

Mój Licznik: A+ A-

Wielu z Was może się zastanawiać, co oznaczają określenia Mój Licznik: A+ i A-. Spieszymy z wyjaśnieniami.
W Mój Licznik A+ oznacza, że aplikacja pokazuje energię pobraną z sieci. Z kolei opcja A- określa ilość energii oddanej do sieci.

Domyślnie, w widoku powita nas informacja o energii pobranej z sieci A+. Aby sprawdzić ilość energii oddanej, należy wybrać opcję “Oddana A-”, znajdującą się w prawej, górnej części ekranu.

Mój Licznik - dane produkcji

Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/

Jakie są pozostałe funkcje w zakładce “Zużycie”?

Macie m.in. możliwość porównania ze sobą danych np. poboru z różnych okresów. W tym celu, w kalendarzu należy wybrać interesujące zakresy. Poniżej znajdziecie porównanie poboru energii z 11.02 oraz 12.02.

Mój Licznik - porównanie okresów

Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/

Aplikacja daje nam również możliwość ustawienia alarmu o przekroczeniu pewnego poziomu zużycia energii. Służy do tego poziomy suwak, który znajdziemy na wykresie. Powiadomienia można ustawiać dla m.in. dla dnia i miesiąca. Są one przesyłane na maila po synchronizacji danych (po zakończeniu pełnej doby).

Mój Licznik - alarm

Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp

Bardzo ciekawą i przydatną funkcjonalnością, jest opcja symulacji taryfy prądu. Rozwiązanie to analizuje, w jakich okresach pobieramy najwięcej energii i opracowuje dla nas profil zużycia. Na jego podstawie możemy się łatwo przekonać, czy dana taryfa jest dla nas najkorzystniejsza. Narzędzie posiada bowiem specjalny kalkulator, który pozwala nam wyliczyć, ile kosztowałaby nas energia w danej taryfie.

Poniżej wyliczenia opracowane na podstawie mojego miesięcznego profilu zużycia oraz stawek w taryfie G11 i taryfie G12 w Enerdze (w obliczeniach wykorzystałam stawki ustawowe, przewidziane na okres do 31.05.2022 roku).

Mój Licznik - symulacja taryfy G11

Mój Licznik - symulacja taryfy G12

Źródło: https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/

Jak widać, w moim przypadku bardziej opłacalna jest wykorzystywana przeze mnie taryfa G11. Koszt energii w tej taryfie, wynosi dla mnie 67,76 zł. W taryfie G12 wynosi już 69,49 zł.

Zakładka “Wytwórca”

W tej zakładce można wpisać dane dotyczące produkcji (które można pobrać np. z monitoringu instalacji fotowoltaicznej) dla pełniejszej kontroli nad produkcją, autokonsumpcją i odsyłaniem energii do sieci.

Aby wprowadzić dane do tabelki w Mój Licznik “Wytwórca”, należy kliknąć ikonkę trybika, a następnie wpisać wartość liczbową i kliknąć “Enter”. Według informacji udostępnianych przez Energę, system powinien automatycznie zwalidować wprowadzone dane, po pozyskaniu danych z licznika.

Uwaga! Zakładka “Wytwórca” w Mój Licznik się nie pojawi, jeśli nie posiadacie fotowoltaiki (lub innej mikroinstalacji OZE) oraz statusu prosumenta.

Zakładka “Moje konto”

W widoku tym znajdziemy wszystkie najważniejsze dane na temat naszego profilu - m.in. adres e-mail na który zostało zarejestrowane konto, data aktywacji konta i data ostatniego logowania. Oprócz tego, to właśnie w tym miejscu możemy:

 • zmienić adres e-mail,
 • zmienić hasło,
 • usunąć konto,
 • dodać nowy punkt PPE i licznik (jeśli dysponujemy kilkoma nieruchomościami z własnymi punktami poboru).

Mój Licznik Energa. Jak dodać nowy PPE i licznik?

Aby dodać nowy punkt poboru energii i licznik, należy wybrać opcję “Dodaj licznik”. Pojawi się okno, w którym będzie można podać numer PPE, numer licznika oraz numer PESEL/NIP właściciela punktu. Następnie należy kliknąć “Dodaj”.

Mój Licznik - dodawanie PPE i licznika.

https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp

Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, nowy licznik powinien pojawić się na rozwijanej liście w górnej części aplikacji.

Sprawdź jak to działa - konto demonstracyjne w Mój Licznik

Wspominałam, że dostęp do aplikacji Mój Licznik z zasady mają jedynie klienci Energi, użytkujący liczniki ze zdalnym odczytem (czyli np. posiadający licznik dwukierunkowy). Tu pojawia się ciekawostka, bo żeby wypróbować funkcjonalności aplikacji Mój Licznik, wcale nie musimy od razu zakładać w niej konta. Energa przygotowała bowiem specjalne konto demonstracyjne, na którym możecie sprawdzić, jak działa to oprogramowanie.

Są dwa sposoby, aby z niego skorzystać:

 • wejść na stronę https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/UserLogin.do i użyć uniwersalnych danych logowania (login: amiEOP@energa-operator.pl, hasło: demoEOP1);
 • pobrać aplikację Mój Licznik na telefon i zalogować się, korzystając z tych samych danych.

Po zalogowaniu, będziemy mieli wgląd do symulowanych danych zużycia energii przez gospodarstwo domowe, korzystające z taryfy G12.
Mój Licznik - konto demonstracyjne.

Aplikacja Mój licznik nie działa - co robić?

Korzystam z tego rozwiązania już jakiś czas i zdarza się, że aplikacja Mój Licznik nie działa. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Wiele zależy od tego, z jakim problemem się borykamy. Przykładowo, jeśli nie widzimy np. wszystkich parametrów dotyczących produkcji lub zużycia, bardzo prawdopodobne, że system nie zdążył jeszcze zsynchronizować wszystkich danych. Pełne informacje powinny znaleźć się w aplikacji po zakończonej dobie, bywa jednak, że trzeba na to poczekać nieco dłużej.

Co jednak jeśli nie widzimy danych, które powinny się tam znaleźć, np. posiadanych punktów PPE czy danych z innych liczników? Przede wszystkim należy się upewnić, że poprawnie skonfigurowaliśmy konto. W tym celu należy przejść procedurę dodawania PPE i licznika opisaną wyżej.

Jeśli wiemy, że informacje zostały przesłane poprawnie, ale nadal nie widzimy punktu poboru energii w serwisie, należy skontaktować się z administratorem aplikacji za pomocą odnośnika “Kontakt” znajdującego się na górze strony.

Uwaga! Przycisk “Kontakt” przekieruje nas do formularza zgłoszeń na stronie energa-operator.pl.

Aplikacja Mój Licznik - opinie. Jak działa?

Choć należy docenić Energę za chęć opracowania platformy do monitorowania poboru i oddawania energii (poza nią o coś podobnego pokusił się wyłącznie Tauron), to nie da się ukryć, że mogłaby ona działać sprawniej. Szczególnie gdy mowa o aplikacji mobilnej.

Zarówno w przypadku użytkowników systemów Android, jak iOS, opinie o aplikacji Mój Licznik nie są zbyt pozytywne. Problemem są przede wszystkim opóźnienia we wczytywaniu danych. I faktycznie, sama zauważyłam, że niekiedy brakuje informacji z kilkudziesięciu godzin wstecz. Trzeba też podkreślić, że system nie jest intuicyjny. Mamy do czynienia z mało przyjaznym interfejsem (małe ikonki i słupki, w które trudno trafić) oraz dość długim czasem wczytywania, co może zniechęcać.

Na plus można zaliczyć fakt, że jest to aplikacja darmowa (co jednak niestety widać po niedopracowaniu szczegółów). Jest to jakaś alternatywa dla samodzielnego gromadzenia i analizowania danych. I choć wymaga poprawek, tkwi w niej całkiem duży potencjał.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
Tomasz
2023-12-06 14:36

Mam 2 pytania
1. Czy A- pokazuje energie którą oddałem czy tą którą mam do wykożystaniu po odjęciu 20% ?
2. Czy w opcji bilans A+ i A- uwzględnia te 20% energi które tracę ?

Rafał
Rafał
2023-01-11 10:39

A co z możliwością rozliczeń rzeczywistych w aplikacji?? Czy taka funkcja jest lub będzie dostępna??

Krzysztof
Krzysztof
2023-01-04 08:37

Albo mój licznik oszukuje albo ta aplikacja jest średnio przydatna.
Jeżeli pobierzemy dane do Excela z jednego dnia to dostaniemy dane w ujęciu godzinowym i okazuje się że pomimo oddawania energii licznik rejestruje również „jakiś” pobór. „Jakiś” ponieważ z magazynem energii robi się jeszcze ciekawiej, kiedy konsumujemy energię z magazynu, np. po zachodzie słońca, to licznik rejestruje pobór i produkcję w tej samej ilości (mniej więcej, różnica kilku watt). I teraz konia z rzędem temu kto wyliczy jakie jest nasze zużycie. „Wykres zużycia energii” to abstrakcja.

Franio
Franio
2022-11-18 08:08

Świetna aplikacja. Trochę trwało zanim udało mi się uzyskać dostęp, ale jestem bardzo zadowolony.