Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci? Formalności krok po kroku

4.5 /5
(Ocen: 12)

Zwieńczeniem inwestycji we własną elektrownię słoneczną jest podłączenie fotowoltaiki do sieci. Procedura ta, choć nie jest zbyt rozbudowana, może sprawiać problem osobom, które zdecydują się na jej samodzielne przeprowadzenie. Zatem, jak podłączyć fotowoltaikę do sieci dystrybucyjnej? Jak wyglądają formalności u poszczególnych operatorów sieci?

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Kiedy podłączenie fotowoltaiki do sieci jest niezbędne?

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci to procedura, która obowiązuje dwie z trzech typów instalacji fotowoltaicznych, a zatem:

 • instalację fotowoltaiczną on-grid – czyli taką, którą projektuje się wyłącznie w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Fotowoltaika on-grid (w przeciwieństwie do samowystarczalnej instalacji off-grid), nie jest w stanie działać bez podłączenia do sieci.
 • instalację fotowoltaiczną hybrydową – czyli taką, która stanowi kombinację instalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid. Pozwala ona na czerpanie korzyści z podłączenia fotowoltaiki do sieci, eliminując jednocześnie ograniczenia tego rozwiązania (brak prądu przy awarii sieci).

Zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej jest niezbędne do uzyskania statusu Prosumenta i korzystania z systemu opustów (tzw. net-meteringu). Net-metering obejmuje jednak wyłącznie instalacje, których moc szczytowa nie przekracza 50 kW. Napięcie znamionowe sieci, do której fotowoltaika zostanie przyłączona nie może natomiast przekroczyć 110 kW.

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Kto może starać się o podłączenie fotowoltaiki do sieci?

Jeszcze do niedawna, ze względu na mało sprzyjające rozwiązania prawne, największym zainteresowaniem cieszyła się fotowoltaika dla domu. Teraz, po zmianach ustawy o OZE, po mikroinstalacje fotowoltaiczne opłaca się sięgnąć zarówno przedsiębiorstwom (którym dedykowana jest fotowoltaika dla firmy), jak i również pozostałym podmiotom (dużą popularność zyskuje ostatnio np. fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

W praktyce, o zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do sieci mogą ubiegać się następujące osoby:

 • osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorstwa – głównie małe i średnie firmy,
 • inne podmioty prawne – m.in. parafie, jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie energetyczne.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – na jakich warunkach?

Zanim przejdziemy do szczegółowych informacji na temat formalności związanych z podłączaniem fotowoltaiki do sieci, warto podkreślić, że proces ten może się różnić w zależności od warunków przyłączeniowych. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne istnieją dwa tryby podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci:

 • przyłączenie na podstawie zgłoszenia – które stosuje się w przypadku, gdy obiekt wyposażony w fotowoltaikę jest już przyłączony do sieci dystrybutora, a moc instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej,
 • przyłączenie na podstawie wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia – które wykorzystuje się, gdyż moc zamontowanej fotowoltaiki jest większa od mocy przyłączeniowej nieruchomości bądź gdy obiekt nie jest wcale podłączony do sieci.

Jak wygląda proces przyłączania mikroinstalacji w każdym z powyższych przypadków?

Podłączenie fotowoltaiki do sieci – schemat postępowania

Cała procedura, w większości przypadków jest bardzo zbliżona. Ewentualne różnice mogą pojawić się na pierwszym etapie, w zależności od warunków przyłączeniowych. A zatem,

 • jeśli posiadacie przyłącze, a moc zamontowanej instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej – możecie zacząć od zgłoszenia;
 • jeśli dysponujecie przyłączem, ale moc przyłączeniowa jest niższa od mocy instalacji – przed złożeniem zgłoszenia, musicie poprosić o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku;
 • jeśli obiekt, przy którym zostanie zamontowana fotowoltaika nie jest przyłączony, najpierw musicie zadbać o przyłącze energetyczne (o mocy uwzględniającej instalację).

Gdy kwestia przyłącza zostanie uregulowana, można rozpocząć procedurę podłączania fotowoltaiki do sieci. Pamiętajcie, że jest ona całkowicie darmowa!

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej - schemat krok po kroku.

1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów

Zanim rozpoczniesz starania o podłączenie fotowoltaiki do sieci, upewnijcie się, że posiadacie wszystkie niezbędne dokumenty, w czytelnej formie, dopuszczanej przez operatora. Zwykle będą Wam potrzebne:

 • schemat instalacji obiektu – określający sposób przyłączenia mikroinstalacji, z uwzględnieniem rozgraniczenia własności stron, podpisany przez uprawnionego instalatora lub elektryka,
 • dane techniczne instalacji – w tym informacje na temat parametrów technicznych, charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej urządzeń (przydatne będą np. karty katalogowe podzespołów czy specyfikacja techniczna),
 • certyfikaty sprzętu – od 2019 roku operatorzy wymagają dokumentów potwierdzających spełnienie przez urządzenia wymagań określonych w w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania bądź sprawozdania z testu zgodności przeprowadzanego w trybie uproszczonym. Do 27.04.2021 roku wystarczy jednak, że dostarczycie certyfikat lub deklarację zgodności potwierdzający spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania,
 • wydruk z KRS lub CEIDG – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • pełnomocnictwo – jeśli zgłoszenie składane jest w imieniu Zgłaszającego.

Uwaga! Wygląd i zawartość powyższych dokumentów może się nieznacznie różnić, w zależności od operatora sieci.

2. Wypełnienie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci energetycznej

Kolejnym etapem jest pobranie i uzupełnienie odpowiedniego wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci. Jego wzór określany jest indywidualnie przez danego operatora. Przykładowe dokumenty dla najpopularniejszych firm energetycznych znajdziecie poniżej lub na stronie wybranego dystrybutora.

Wniosek zgłoszenie mikroinstalacji do sieci będzie trzeba uzupełnić następującymi informacjami:

 • dane osobowe właściciela instalacji,
 • typ instalacji OZE – z określeniem źródła energii,
 • dane techniczne instalacji,
 • dane na temat mocy maksymalnej i zainstalowanej mikroinstalacji,
 • typy i ilość wykorzystywanych urządzeń,
 • dane osobowe instalatora, posiadane przez niego uprawnienia i podpis.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do OSD. W zależności od dystrybutora można to zrobić osobiście (w BOK), pocztą tradycyjną, e-mailem lub za pośrednictwem formularza na stronie online (jeśli operator udostępnia takowy).

Trzeba pamiętać, że zgłoszenie musi zostać złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji.

3. Weryfikacja zgłoszenia i instalacja licznika

Operator sprawdzi kompletność oraz poprawność danych i prześle do Was potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji (bądź informację o brakach w dokumentacji). Następnie w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia, przeprowadzi weryfikację techniczną instalacji i zainstaluje licznik dwukierunkowy.

4. Podpisanie umowy kompleksowej

Podsumowaniem procedury jest podpisanie umów regulujących współpracę z zakładem energetycznym. W przypadku Prosumentów zwykle będzie to tzw. umowa kompleksowa obejmująca zakup i dystrybucję energii. W pozostałych przypadkach należy podpisać umowę sprzedaży energii oraz świadczenia usług dystrybucji. Od tego momentu Wasza instalacja jest gotowa do produkcji czystej energii ze słońca.

Uwaga! Ostatnie dwa etapy mogą się różnić kolejnością, w zależności od dystrybutora.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – o czym jeszcze należy pamiętać?

Właściciel podłączonej mikroinstalacji ma pewne obowiązki wobec operatora. Wymaga się od niego poinformowania zakładu energetycznego o każdej zmianie dotyczącej systemu, a przede wszystkim:

 • o zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w mikroinstalacji lub o zmianie mocy instalacji – w ciągu 14 dni od,
 • o zwieszeniu wytwarzania energii na okres od 30 dni do 24 miesięcy – nie później niż w ciągu 45 dni od zawieszenia,
 • o całkowitym zakończeniu wytwarzania energii w mikroinstalacji – nie później niż w ciągu 45 dni o zakończenia produkcji.

Wzory powyższych oświadczeń dostępne są na stronach poszczególnych operatorów.

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci operatora – dokumenty, warunki

Jak już wspominaliśmy, zakres i wygląd dokumentacji uzależniony jest od operatora sieci dystrybucyjnej, do której zostanie podłączona mikroinstalacja. Aby ułatwić Wam wypełnienie związanych z tym formalności, poniżej zebraliśmy wzory wniosków i dokumentów wymaganych przez poszczególnych dystrybutorów.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Energa

W przypadku Energi, oprócz wymienionych wcześniej dokumentów (m.in. schematu instalacji elektrycznej, dokumentacji technicznej systemu fotowoltaicznego), konieczne jest dostarczenie informacji o nastawach podstawowych zabezpieczeń i układu sterowania mocą bierną w falowniku.

Poniżej znajdziecie wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Energa:

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Energa - pdf do pobrania.

W Energa, procedura podłączenia fotowoltaiki do sieci przebiega zgodnie z przedstawionym powyżej schematem.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej PGE

W przypadku PGE, cały proces zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej wygląda dokładnie tak, jak w przedstawionej wcześniej procedurze. Jeśli chodzi o niezbędną dokumentację, trzeba wiedzieć, że w przypadku przedsiębiorców, dostarczony schemat instalacji elektrycznej obiektu powinien zawierać układ pomiarowo-rozliczeniowy, zgodny z PGE Dystrybucja.

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej PGE:

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej PGE - pdf do pobrania.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej ENEA

Procedura podłączenia fotowoltaiki do sieci ENEA również nie różni się od określonych wcześniej standardów. Należy jednak wiedzieć, że do zawarcia umowy kompleksowej będzie potrzebny wniosek o rozliczanie usługi kompleksowej, tytuł prawny do lokalu oraz potwierdzenie oddania mikroinstalacji do użytku.

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej ENEA:

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej ENEA - pdf do pobrania.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Tauron

W przypadku zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej Tauron, koniecznie należy pamiętać o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną Tauron Dystrybucja, która stanowi integralną część zgłoszenia.

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Tauron:

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Tauron - pdf do pobrania.

Warto też wiedzieć, że w Tauronie montaż licznika może odbyć się dopiero po podpisaniu umów regulujących współpracę.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Innogy

Podłączanie fotowoltaiki do sieci Innogy nie różni się od nakreślonego wcześniej schematu działania. Operator zastrzega, że w przypadku budynków wielolokalowych, do dokumentacji zgłoszeniowej należy dołączyć zgodę zarządcy obiektu.

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Innogy:

Wniosek Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej Innogy - pdf do pobrania.

To, jak podłączyć fotowoltaikę do sieci, uzależnione jest od kilku czynników, m.in. rodzaju dystrybutora oraz warunków przyłączeniowych. Choć procedura nie jest skomplikowana, to jednak jej sprawne przeprowadzenie będzie wymagało od Was czasu, szerszej wiedzy i przygotowania. Jeśli chcecie uniknąć samodzielnego wypełniania formalności związanych ze zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci, zachęcamy do Was do wyboru profesjonalnej firmy fotowoltaicznej, która zajmie się tym za Was. Opcji jest wiele – sprawdźcie nasz ranking firm fotowoltaicznych, gdzie każdy z instalatorów oferuje pomoc w procedurach przyłączeniowych.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
2 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Leonard
Leonard
18 października 2020 22:20

Co z tego, że licznik dwukierunkowy powinien być zamontowany w ciągu 30 dni, jak w powiecie łaskim czeka się na to 3-4 miesiące. PGE nie przejmuje się tym, że prosumenci tracą na kilkumiesięcznym braku produkcji energi, to jeszcze przez niczym nie uzasadnione przeciąganie terminów mogą stracić też te 5000 zł dofinansowania. Bo „proszę czekać”
to nie jest uzasadnienie opieszałości. Osoby odpowiedzialne za to otrzymują miesięczne wynagrodzenia za nic nie robienie. A wrazie czego to winny jest korona wirus.
Takie są nasze realia. Zachęcić obywateli do programu a potem znajdą się tacy co im życie umilą.

JÓZEF
JÓZEF
5 kwietnia 2021 17:03
Odpowiedz do:  Leonard

To jest paranoja, czekać 30 dni a może zmienią licznik? W krajach zachodnich ustala się termin interwencji przez telefon a tu wnioski?