Ceny prądu 2015

Raport o cenach prądu 2015 - Polaków czekają kolejne podwyżki

Już wiadomo, że zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy zakładają na rok 2015 niewielką, bo tylko półprocentową podwyżkę cen prądu dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych. Sprawdźcie, o ile zatem wzrosną rachunki za energię elektryczną w 2015 roku i czym jest to spowodowane?

Ceny prądu 2015 dla gospodarstw domowych

Jak co roku, o tej samej porze, prowadzone są postępowania taryfowe, które mają na celu zapewnienie odbiorcom końcowym tego, żeby ceny energii elektrycznej miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców. Również 16 grudnia 2014 roku Prezes URE zatwierdził zarówno taryfy na sprzedaż energii elektrycznej tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych, jak i operatorom systemów dystrybucyjnych. Warto tu bowiem przypomnieć, że rachunek za energię elektryczną składa się z dwóch części:

  • pierwszą z nich jest płatność za zużytą energię (opłata płacona sprzedawcy prądu, która stanowi około połowy rachunku);
  • drugą natomiast jest płatność za usługę dostarczenia energii za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru (opłata dla dystrybutora prądu, która stanowi o drugiej połowie całościowej płatności).

Zatwierdzone na 2015 rok taryfy na sprzedaż energii energetycznej przedsiębiorstwom Enea, PGE Obrót i Tauron zakładają niewielką, bo nieco ponad półprocentową podwyżkę cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych. Co jest przyczyną tego wzrostu cen energii? Otóż wynika on ze zwiększających się z roku na rok obowiązków zakupu tzw. energii kolorowej (m.in. energii „zielonej”, czy energii z kogeneracji).

Zatwierdzone przez Regulatora taryfy dystrybutorów: Enea Operator, Energa Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator i PGE Dystrybucja wzrosną natomiast średnio dla wszystkich grup odbiorców o 3,9 %. Przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych:

  • przyłączonych do sieci PGE wzrosną o ok. 70 groszy miesięcznie;
  • dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z sieci Tauron Dystrybucja wzrosną o ok. 1,60 zł.

Przyczyną wzrostu stawek dystrybucyjnych średnio o 3,4 % jest zwiększanie nakładów inwestycyjnych na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2015 (źródło: URE)

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2015 (źródło: URE)

O ile więcej zapłacimy za energię elektryczną w 2015 roku?

Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii wchodzą w życie 1 stycznia i będą obowiązywały do końca 2015 roku. W efekcie zatwierdzonych przez URE taryf, łączne rachunki dla odbiorców indywidualnych dla średniego zużycia wzrosną średnio o 1,8 %. Przy czym należy tu podkreślić, że wielkość wzrostu uzależniona jest przede wszystkim od grupy taryfowej (taryfy G11 lub taryfy G12) i całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej.

Aktualne stawki za energię elektryczną w Polsce, a także dla poszczególnych sprzedawców znajdziesz na stronie Ceny Prądu.

To już kolejny rok podwyżek cen prądu

Warto tu przypomnieć, że tempo podwyżek za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyraźnie wzrosło po 2007 roku. Natomiast tylko pomiędzy 2008, a 2013 rokiem średnia cena 1 kWh dla odbiorców grupy taryfowej G zwiększyła się, aż o 34%, z 0,50 zł do 0,67 zł. W porównaniu zaś z całym analizowanym przez nas okresem, czyli od 1999 roku (kiedy to cena 1 kWh wynosiła 0,27 zł/kWh), a rokiem 2015 rokiem, w którym odbiorcy indywidualni będą musieli zapłacić za 1 kWh 0,65 zł/kWh, przeciętny koszt zakupu energii elektrycznej wzrośnie o 141 proc.

zmiana ceny 1 kWh energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich lat

(opracowanie enerad.pl na podstawie danych URE)

Tak szybkie tempo podwyżek w latach 2008 - 2013 wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen węgla i deficytów mocy oraz z nowych wymagań ekologicznych. Natomiast nieznaczny wzrost ceny prądu, który ma miejsce obecnie spowodowany jest, jak wyjaśnia Prezes URE Maciej Bando, rosnącymi kosztami dystrybucji. Bowiem firmy zajmujące się przesyłem energii elektrycznej muszą pozyskać środki na inwestycje, które są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski:

Musimy odbudować nasze sieci dystrybucyjne i przesyłowe, musimy wzmocnić konstrukcje wsporcze, wybudować nowe transformatory, a to wszystko trzeba finansować. To finansowanie to właśnie część dystrybucyjna w naszych rachunkach, stąd niewielki wzrost - musimy ponosić te nakłady, to jest kwestia bezpieczeństwa.

Wpływ na tegoroczne podwyżki cen prądu mają także coraz większe wymagania dotyczące zielonych certyfikatów i obowiązki związane ze wspieraniem kogeneracji, czyli równoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach.

Ceny prądu 2015 dla firm

Cena, jaką płacimy za 1 kWh w naszym kraju, mimo ostatnich wzrostów, nadal należy do jednej z najniższych w Europie (przykładowo Niemcy za prąd płacą dwukrotnie więcej niż mieszkańcy Polski). Przy czym różnice w stawkach za prąd dla gospodarstw domowych i firm wynikają z dwóch głównych czynników. Pierwszym z nich jest to, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych podlegają regulacji i zatwierdzaniu przez Urząd Regulacji Energetyki, co pozwala utrzymać ceny prądu na stabilnym poziomie. Z kolei stawki za prąd dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (odbiorców końcowych korzystających z taryf: A, B, C, R) nie podlegają regulacji przez URE, co oznacza, że są one ustalane przez spółki obrotu energią elektryczną.

Drugim natomiast czynnikiem, który ma wpływ na różnice w stawkach za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych i firm jest moc umowna (moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci), która najprościej ujmując określa to, ile energii możemy pobierać w danej chwili. Wysokość mocy umownej jest określona w umowie o świadczeniu usług przesyłowych i dystrybucyjnych (nie może być wyższa niż deklarowana moc przyłączeniowa). Zależy ona od liczby i rodzaju sprzętu elektronicznego oraz sposobu i intensywności korzystania z różnego rodzaju urządzeń. Przy czym moc umowna, która ustalana jest dla przedsiębiorstw jest większa niż dla odbiorców grupy taryfowej G.

Jak zmniejszyć rachunki za prąd?

W związku z rosnącymi w Polsce cenami prądu, już 400 tys. odbiorców zdecydowało się zmienić sprzedawcę prądu. W tym roku liczba zmian wzrosła o 30% wśród firm i 90% wśród odbiorców indywidualnych ponieważ nie tylko duże biznesy mogą czerpać korzyści ze zmiany sprzedawcy prądu:

liczba zmian sprzedawcy prądu w latach 2011-2014

(opracowanie enerad.pl na podstawie danych URE)

Niestety, aktualne prognozy nie przewidują spadku cen energii elektrycznej, dlatego też, aby w znaczny sposób obniżyć rachunki, warto jest pomyśleć o własnej instalacji OZE. Wykorzystanie własnego źródła energii pozwala bowiem zarówno gospodarstwom domowym, jak i firmom na uniezależnienie się od rynkowych cen energii. Ponadto korzystając z różnego rodzaju dotacji OZE, można w dużym stopniu obniżyć koszt inwestycji w fotowoltaikę, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy własną elektrownię wiatrową, generujące dodatkową, ekologiczną energię.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments