Prąd, pieniądze, oszczędności

Raport o cenach prądu 2016 - niższe rachunki za energię!

Wiadomo już, że rachunki za energię elektryczną będą w przyszłym roku niższe. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził już bowiem taryfy na 2016 rok dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy objętym obowiązkiem taryfowym. O ile zatem mniej za prąd zapłacimy w przyszłym roku?

Ceny prądu 2016 dla gospodarstw domowych

Każdego roku, jesienią w Urzędzie Regulacji Energetyki prowadzone są postępowania w sprawie ustalenia poziomu taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Wówczas to sprzedawcy (spółki obrotu) kalkulują zarówno koszty energii kupowanej na rynku hurtowym, jak i wszystkie pozostałe wydatki, aby następnie przełożyć je na ceny dla odbiorców końcowych (gospodarstw domowych). Przy czym osobą, która stoi na straży tego procesu i dba o to, aby ceny prądu odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych jest Prezes URE. Po przeprowadzonej zaś weryfikacji złożonych przez firmy wniosków regulator zatwierdza określony poziom taryf.

Również i w tym roku, 17 grudnia, prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu (rolę sprzedawcy „z urzędu” pełni w Polsce pięć firm: Enea, Energa, Tauron, PGE i RWE). W efekcie czego, łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych spadną w 2016 roku średnio o 1,6%. Jednak to, o ile więcej za energię elektryczną będą płacić w przyszłym roku odbiorcy indywidualni uzależnione jest przede wszystkim od grupy taryfowej (czyli od tego, czy obejmuje ich taryfa G11 czy taryfa G12) i całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców:

skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2016

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców na rok 2016 (źródło: URE)

Jak jednak można dowiedzieć się na stronie URE:

Pierwotne wnioski przedsiębiorstw - tak obrotu jak i dystrybutorów - różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione i zatwierdzonych przez regulatora. W wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w Urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w kieszeniach Polaków zostanie prawie pół miliarda złotych.

Kiedy wejdą w życie nowe stawki za prąd?

Nowe stawki za prąd wejdą w życie z początkiem stycznia 2016 roku. Wtedy to, przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci za energię elektryczną rachunki niższe od 12 do około 22 złotych. Tak więc, średni spadek płatności wyniesie od około 1 do 2 złotych netto miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G.

Co jest przyczyną spadku cen prądu?

Na rynku hurtowym mamy już od dłuższego czasu tendencję do spadków cen energii elektrycznej. Przy czym niższe ceny prądu w 2016 roku wynikają z niższych kosztów zakupu tzw. energii „zielonej”, która cieszy się na świecie coraz większą popularnością. Wykorzystanie ekologicznej energii jest też coraz większe w Polsce, gdzie najczęściej stawia się na elektrownie wiatrowe i fotowoltaikę (sprawdźcie odnawialne źródła energii w Polsce). Bowiem jedną z największych zalet wszystkich odnawialnych źródeł energii jest fakt, że są one praktycznie niewyczerpalne. Również co ważne, ich wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji (zwłaszcza gazów cieplarnianych).

Wpływ na spadek cen prądu w 2016 roku miał też niższy niż oczekiwano popyt na energię. Warto również zauważyć, że w przyszłym roku spadną nie tylko ceny samej energii elektrycznej, ale i stawki opłat dystrybucyjnych, które:

  • średnio dla wszystkich grup odbiorców będą niższe o 1,6%;
  • dla odbiorców grup G - gdzie stanowią około połowy całego rachunku za energię - o 2%.

Spadek ten udało się uzyskać dzięki optymalizacji kosztów działalności operatorów sieci dystrybucyjnych.

W ostatnich latach ceny prądu dla gospodarstw domowych rosły

Jednak po uwzględnieniu wszystkich podatków, opłat za sieci czy dotacji do różnych źródeł, cena energii elektrycznej dla klienta końcowego przejawia tendencję wzrostową zarówno w Polsce, jak i w Europie. W ostatnich latach ceny prądu w Polsce dla gospodarstw domowych rosły, a tylko pomiędzy 2008, a 2013 rokiem średnia cena 1 kWh dla odbiorców grupy taryfowej G zwiększyła się w naszym kraju aż o 34%. Nieznaczny spadek 1 kWh dla odbiorców indywidualnych nastąpił natomiast w 2014 roku, po to, by ceny prądu w 2015 roku znów nieznacznie wzrosły (łączne rachunki dla tej grupy odbiorców wzrosły wtedy średnio o 1,8%):

zmiana ceny 1 kWh energii elektrycznej od 1999 roku do 2016 roku

(opracowanie enerad.pl. na podstawie danych URE)

Ceny energii elektrycznej aktualnie obowiązujące w Polsce, przedstawiamy na stronie: Ceny Prądu.

Rośnie liczba zmian sprzedawcy prądu zarówno w przypadku klientów indywidualnych jak i biznesowych

Szukając oszczędności, coraz więcej Polaków decyduje się na zmianę sprzedawcy prądu, do której prawo, zgodnie z tzw. zasadą TPA (Third Party Access), przysługuje zarówno każdemu odbiorcy energii elektrycznej jak i gazu ziemnego. Wysoka w ostatnim czasie liczba zmian sprzedawcy prądu jest wynikiem coraz większego zainteresowania ofertami alternatywnych sprzedawców, którzy często proponują swoim klientom znacznie bardziej korzystne warunki umowy, niż w przypadku sprzedawców „z urzędu”. Jak podaje URE, tylko do końca października 2015 roku zmiany takiej dokonało łącznie 154,6 tys. odbiorców biznesowych i instytucji (względem końca 2014 roku jest to przyrost wynoszący 26%). Natomiast w przypadku gospodarstw domowych, z możliwości tej skorzystało łącznie 372,7 tys. odbiorców (przyrost wynoszący 30%).

liczba zmian sprzedawcy prądu na przestrzeni ostatnich lat

(opracowanie enerad.pl. na podstawie danych URE)

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments