zmiana sprzedawcy dostawcy gazu

Zmiana sprzedawcy / dostawcy gazu - krok po kroku

Liberalizacja rynku gazu sprawiła, że w ostatnich latach Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy gazu na takiego, który zaproponuje im lepsze warunki. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dość wspomnieć, że w 2014 roku zmiany sprzedawcy gazu dokonało 7007 odbiorców, a do końca 2017 już ponad 136 tys. podmiotów! Do końca września 2021 z możliwości zmiany skorzystało ponad 281 tys. odbiorców. Na kształt powyższych statystyk wpływa oprócz liberalizacji rynku, także łatwość przeprowadzenia procesu zmiany firmy sprzedającej gaz. Można tego dokonać w zaledwie kilku krokach, które opisujemy w tym artykule.

Zmiana sprzedawcy gazu w gospodarstwie domowym - warto mieć wybór

Jeszcze kilka lat temu wielu odbiorców gazu w Polsce nie zadawało sobie sprawy z tego, że mają oni prawo do zmiany firmy sprzedającej im błękitne paliwo. Okazuje się jednak, że obecnie coraz więcej klientów indywidualnych korzysta z tej możliwości i tym samym zapewnia sobie oszczędności w domowym budżecie. To właśnie ten aspekt sprawia, że warto mieć wybór w zakresie sprzedawcy gazu. W jaki sposób najłatwiej porównać dostępne na rynku oferty? Na przykład przeanalizować nasze porównanie cen gazu. Należy pamiętać, że ceny gazu są zmienne. Tym bardziej warto poszukać takiego sprzedawcy, który będzie konkurencyjny i zaoferuje najniższe ceny przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

Z czego wynika możliwość swobodnej zmiany sprzedawcy gazu, z której korzysta coraz więcej odbiorców? Chodzi tu o zasadę TPA (ang. Third Party Access), która obowiązuje obecnie zarówno na rynku energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego. Dzięki tym regulacjom klienci końcowi mają prawo do zmiany sprzedawcy gazu na dowolnego sprzedawcę posiadającego Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD czyli osiadłym na danym obszarze dystrybutorem. W przypadku rynku gazu najczęściej jest nim jedna ze spółek grupy kapitałowej PGNiG. Nad wysokością i warunkami obowiązywania poszczególnych taryf czuwa URE, który dodatkowo nieustannie monitoruje rynek, tworząc statystyki dotyczące między innymi ilości odbiorców, którzy zdecydowali się w danym kwartale na zmianę sprzedawcy gazu. To, na jakie oszczędności będzie można liczyć dzięki takiej modyfikacji zależy oczywiście od indywidualnego zużycia gazu przez gospodarstwo domowe oraz od tego, jaką stawkę za 1 kilowatogodzinę gazu i opłatę abonamentową zaproponuje nowy sprzedawca.

Jak zmienić sprzedawcę gazu - samodzielnie czy przez pełnomocnictwo?

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zmiany sprzedawcy prądu, również w odniesieniu do paliwa gazowego odbiorca może wybrać jedną z dwóch metod przejścia przez proces zmiany sprzedawcy tego surowca. Pierwszą z nich jest samodzielne dopełnienie wszelkich formalności związanych z wyborem innej firmy zajmującej się sprzedażą gazu dla gospodarstw domowych. Decydując się na ten sposób przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu, odbiorca musi mieć na uwadze, że cały proces może mu zająć od 3 do 4 tygodni, ważne jednak, że w tym czasie nie następuje przerwa w dostawie gazu, a przejście klienta do innej firmy odbywa się płynnie. W przypadku samodzielnego dopełniania formalności odbiorca powinien zacząć od przeprowadzenia analizy rynku, znalezienia najlepszego dla siebie sprzedawcy i podpisania z nim umowy. Wówczas przychodzi czas na wypowiedzenie umowy u dotychczasowego sprzedawcy oraz poinformowanie lokalnego OSD o zaistniałej zmianie. Nie jest natomiast konieczne dostosowywanie liczników czy instalacji.

Zdecydowanie mniej skomplikowanym sposobem na zmianę sprzedawcy gazu, jest udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. W tym przypadku jedynymi zadaniami leżącymi po stronie odbiorcy są znalezienie firmy, która zaproponuje najlepszą ofertę dla jego gospodarstwa domowego oraz podpisanie z nią umowy. Wówczas to do przedstawicieli nowego sprzedawcy należy kontakt z dotychczasowym sprzedawcą, wypowiedzenie umowy w imieniu klienta oraz poinformowanie lokalnego OSD o zaistniałej zmianie. W momencie podjęcia decyzji o zmianie sprzedawcy gazu, warto zapytać o możliwość podpisania z nim umowy kompleksowej. Wówczas odbiorca będzie otrzymywał jedną fakturę obejmującą jednocześnie koszty faktycznego zużycia, jak i kosztów dystrybucji. Jeżeli wybrany przez odbiorcę sprzedawca nie oferuje takiego sposobu rozliczenia, to klient końcowy po każdym okresie rozliczeniowym otrzyma dwie osobne faktury.

Pierwsza i kolejna zmiana sprzedawcy gazu dla domu

Odbiorcy, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy gazu i przechodzą przez ten proces po raz pierwszy z pewnością muszą uzbroić się w cierpliwość. Brak doświadczenia i rozeznania na rynku sprzedawców gazu nie stanowi oczywiście w tym kontekście znaczącej przeszkody, ale może nieco wydłużyć cały proces zmiany. Jeżeli dołożyć do tego czas potrzebny na dopełnienie wszelkich formalności, może się okazać, że na spodziewane oszczędności odbiorca będzie czekał dość długo. Z tego względu w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy gazu, wielu klientów końcowych wybiera metodę udzielenia pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby móc jak najszybciej cieszyć się bardziej korzystnymi dla nich warunkami umowy.

Czy odbiorca, który raz dokonał zmiany sprzedawcy gazu, jest zobowiązany do pozostania przy tym wyborze przez długie lata? Oczywiście, nie. Każdy klient indywidualny ma prawo dokonać kolejnej zmiany w ciągu roku rozliczeniowego. Oznacza to, że w tak zwanym roku gazowym odbiorca może zmienić sprzedawcę dwukrotnie. Jest to właściwie jedyne ograniczenie dotyczące tej procedury. Decydując się na dokonanie kolejnej zmiany, klient jest już odbiorcą bardziej świadomym i może zdecydować się na samodzielne dopełnienie wszelkich formalności. Ważne natomiast, aby zwrócił szczególną uwagę na wiarygodność nowego sprzedawcy, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej ewentualnego wypowiedzenia.

Zarówno pierwsza, jak i każda kolejna zmiana sprzedawcy gazu jest procesem całkowicie bezpłatnym i dotychczasowy sprzedawca nie może żądać z tego tytułu uiszczenia dodatkowych opłat przez odbiorcę.

Zmiana sprzedawcy gazu dla domu - krok po kroku

Wiedza o tym, jak krok po kroku wygląda proces zmiany sprzedawcy gazu przydaje się nawet w przypadku, w którym odbiorca zdecyduje się oddać dopełnienie wszystkich formalności w ręce nowego sprzedawcy. Świadomy klient jest bowiem w stanie kontrolować w pewnym stopniu prawidłowość całego procesu i uniknąć nadużyć, np. w postaci bezprawnego żądania od niego uiszczenia dodatkowych opłat za zmianę sprzedawcy gazu. Poniżej przedstawiamy proces zmiany sprzedawcy gazu w praktyce, zarówno w przypadku dokonywania pierwszej, jak i kolejnej zmiany.

Samodzielna zmiana sprzedawcy gazu dla domu

Odbiorca decydujący się na samodzielne dopełnienie wszelkich formalności musi uzbroić się w cierpliwość, ale dzięki temu zyskuje kontrolę nad przebiegiem całego procesu, który przedstawia się następująco:

KROK 1: Wybór nowego sprzedawcy - celem ułatwienia sobie przejścia przez ten etap warto skorzystać z naszego porównania cen gazu, przeczytać opinie klientów i sprawdzić doświadczenie oraz wiarygodność nowego sprzedawcy;
KROK 2: Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą - do określenia warunków nowej umowy sprzedawca będzie potrzebował takich danych, jak zużycie gazu w ostatnich 12 miesiącach w poszczególnych grupach taryfowych, czy termin obowiązywania obecnej umowy klienta. Warto wcześniej przygotować te informacje;
KROK 3: Wypowiedzenie umowy u dotychczasowego sprzedawcy - rozpatrzenie wypowiedzenia umowy może zająć nawet kilka tygodni. Odbiorca musi być tego świadomy i przygotować się, że kolejny rachunek otrzyma najprawdopodobniej jeszcze od poprzedniego sprzedawcy;
KROK 4: Poinformowanie OSD o dokonanej zmianie - operator ma 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu przez klienta końcowego. Warto zatem dobrze zaplanować termin przeprowadzenia całego procesu.

Zmiana sprzedawcy gazu dla domu - pełnomocnictwo

Decydując się na udzielenie nowemu sprzedawcy gazu pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia wszelkich związanych ze zmianą formalności, odbiorca zobowiązany jest do podjęcia jedynie dwóch kroków:

KROK 1: Analiza rynku i wybór nowego sprzedawcy;
KROK 2: Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą i udzielenie mu pełnomocnictwa.

Bez względu na to, czy odbiorca zdecyduje się na samodzielne dopełnienie formalności, czy udzieli w tym celu pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, powinien dopilnować spisania liczników i upewnienia się, że nie posiada wobec dotychczasowego sprzedawcy żadnych zaległości finansowych.

Zmiana sprzedawcy gazu w firmie - dlaczego warto?

Taryfy na rynku gazu dla klientów biznesowych, w przeciwieństwie do stawek za energię elektryczną, regulowane i monitorowane są przez prezesa URE. Nie oznacza to bynajmniej, że z założenia przedsiębiorcy mogą liczyć na stałą cenę błękitnego paliwa i nie obawiać się w tym kontekście podwyżek. W związku z koniecznością planowania kosztów stałych i budżetu w firmie warto posiadać umowę ze sprzedawcą gazu, który może zaproponować gwarancję stałej ceny na fakturze. Właśnie choćby z tego powodu należy przeanalizować rynek sprzedawców gazu i zastanowić się nad ewentualną zmianą podmiotu, któremu jako przedsiębiorcy płacicie za paliwo gazowe. Kolejnym argumentem przemawiającym za rozważeniem zmiany sprzedawcy oferującego gaz dla firmy, są oczywiście prognozowane oszczędności, jakie można osiągnąć w konsekwencji przeprowadzenia tych modyfikacji.

Przedsiębiorcy w Polsce kwalifikowani są do poszczególnych grup taryfowych w zakresie sprzedaży gazu na podstawie określonych czynników. Należą do nich między innymi miejsce odbioru paliwa gazowego, roczna ilość zużywanego gazu, rodzaj paliwa gazowego oraz moc umowna dla określonego punktu poboru. Wszystkie te informacje należy dostarczyć kandydatowi na nowego sprzedawcę, aby ten mógł przygotować możliwie najbardziej zoptymalizowaną ofertę i wykazać przewidywane oszczędności, jakich przedsiębiorca może się spodziewać. Od wspomnianych wyżej czynników zależy bowiem to, ile można zaoszczędzić na zmianie sprzedawcy gazu dla firmy. Kto w szczególności powinien zainteresować się konkurencyjnymi ofertami na rynku gazu? Przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy posiadają wysokie roczne zużycie błękitnego paliwa, na przykład przez gazowe ogrzewanie budynków produkcyjnych lub charakter działalności wykorzystujący w produkcji ten surowiec. W przypadku takich podmiotów, oszczędności mogą być naprawdę znaczące.

Samodzielnie czy przez pełnomocnictwo - jak zmienić sprzedawcę gazu w firmie?

W zakresie sposobów, jakimi można dokonać zmiany sprzedawcy gazu w firmie, nie ma znaczących różnic w porównaniu do przeprowadzenia tej samej procedury dla gospodarstwa domowego. Oznacza to, że decydując się na zmianę sprzedawcy gazu, przedsiębiorca może podjąć się tego zadania samodzielnie lub przekazać pełnomocnictwo nowemu sprzedawcy, który w jego imieniu dopełni wszelkich formalności. Pierwszy sposób jest przez przedsiębiorców wybierany rzadziej, gdyż wymaga od odbiorcy energii większego zaangażowania w cały proces, a tym samym poświęcenia mu dużej ilości czasu. Samodzielna zmiana sprzedawcy gazu w firmie wymaga znalezienia nowego sprzedawcy, dostarczenia mu wszelkich informacji niezbędnych do przedstawienia oferty, podpisania z wybranym podmiotem umowy, wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą oraz poinformowania o zmianie lokalnego OSD. Formalności jest sporo, jednak mając w perspektywie możliwość przejścia na ofertę z gwarancją stałej ceny i oszczędności w kosztach faktycznego zużycia, warto się ich podjąć.

Zmiana sprzedawcy gazu przez klienta biznesowego może także odbyć się bez konieczności szczególnego angażowania odbiorcy w cały proces. W momencie zaakceptowania oferty wybranego sprzedawcy, klient może udzielić mu pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów w zakresie zmiany firmy sprzedającej paliwo gazowe. Wówczas po stronie odbiorcy pozostaje znalezienie nowego sprzedawcy, dostarczenie mu wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia oferty oraz podpisanie z nim umowy kompleksowej. To nowy sprzedawca wypowiada umowę dotychczasowemu w imieniu klienta oraz zgłasza zaistniałą zmianę do lokalnego OSD. Po stronie klienta pozostaje dodatkowo rozliczenie ewentualnych zaległości finansowych względem poprzedniego sprzedawcy.

Pierwsza i kolejna zmiana sprzedawcy gazu w firmie

Pierwsza zmiana sprzedawcy gazu w firmie trwa zazwyczaj od 3 do 4 tygodni, w zależności od czasu, jaki OSD przeznaczy na rozpatrzenie zgłoszenia o zmianie sprzedawcy (ma na to 21 dni). Jest to proces tym trudniejszy dla przedsiębiorcy, że najczęściej nie posiada on jeszcze doświadczenia w analizowaniu rynku sprzedawców paliwa gazowego i nie do końca wie na co powinien zwrócić uwagę podczas poszukiwań. Pierwsza zmiana sprzedawcy gazu powinna być podyktowana korzystniejszą ofertą w postaci wspomnianej już gwarancji stałej ceny gazu, czy też możliwością negocjowania stawek ze sprzedawcą. Dodatkowo, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na formę umowy (czy jest kompleksowa), czas jej obowiązywania i warunki ewentualnego wypowiedzenia. Warto także dopilnować precyzyjnego wyliczenia stawek przez sprzedawcę, aby uniknąć potencjalnych kar za przekroczenie lub niewykorzystanie gazu i mocy.

Klient biznesowy podobnie jak indywidualny ma prawo zmienić sprzedawcę gazu dwa razy w ciągu roku. Warto jednak, aby dobrze zaplanował termin tej procedury i upewnił się, że nie zapłaci w związku z jej przeprowadzeniem umownych kar finansowych. Przedsiębiorca powinien też dokładnie sprawdzić wiarygodność nowego sprzedawcy, gdyż nieuczciwych podmiotów, które próbują skusić potencjalnych klientów podejrzanie niskimi cenami i pozornie atrakcyjnymi promocjami, na rynku nie brakuje. Kolejna zmiana sprzedawcy gazu dla firmy powinna zająć mniej czasu niż pierwsza, choćby ze względu na poprzednie doświadczenia odbiorcy biznesowego w procesie poszukiwania nowej firmy zajmującej się sprzedażą paliwa gazowego.

Zmiana sprzedawcy gazu w firmie - krok po kroku

Zmiana sprzedawcy gazu w firmie nie należy do procesów szczególnie skomplikowanych, aczkolwiek często okazuje się czasochłonna. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, w której przedsiębiorca zdecyduje się na samodzielne dopełnienie wszelkich formalności. Zarówno w odniesieniu do tej metody przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu, jak również mniej czasochłonnego udzielenia pełnomocnictwa, warto zapoznać się z poszczególnymi etapami tych procesów.

Samodzielna zmiana sprzedawcy gazu w firmie

Przedsiębiorca decydujący się na samodzielne dokonanie zmiany musi się przygotować na konieczność poświęcenia temu procesowi większej ilości czasu. Ma on jednak wówczas większą kontrolę nad przebiegiem procedury, którą można ująć w następujących krokach:

KROK 1: Wybór nowego sprzedawcy po uprzedniej analizie rynku - warto posiłkować się w tym procesie opiniami zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw lub skorzystać z profesjonalnego doradztwa branżowego;
KROK 2: Akceptacja oferty i podpisanie umowy z nowym sprzedawcą - wyliczenia w ofercie powinny być możliwie najbardziej precyzyjne, dlatego warto dostarczyć sprzedawcy wszelkie wymagane informacje;
KROK 3: Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą - moment wypowiedzenia umowy powinien uwzględniać terminy zawarte w kontrakcie tak, aby (jeśli to możliwe) uniknąć płacenia kar umownych;
KROK 4: Zgłoszenie zmiany sprzedawcy do OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego ma na rozpatrzenie zgłoszenia 21 dni, co również warto ująć w planowaniu terminu zmiany sprzedawcy gazu.

Zmiana sprzedawcy gazu w firmie przez udzielenie pełnomocnictwa

Bez względu na to, czy przedsiębiorca podejmuje się zmiany sprzedawcy gazu po raz pierwszy, czy kolejny, może sprowadzić swój udział w całym procesie do niezbędnego minimum. Zapewni mu to udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. Wówczas zmiana firmy sprzedającej paliwo gazowe jego przedsiębiorstwu odbędzie się w dwóch krokach:

KROK 1: Wybór sprzedawcy oferującego najlepsze warunki;
KROK 2: Określenie warunków, podpisanie umowy i pełnomocnictwa.

Pierwsza i kolejna zmiana sprzedawcy gazu w firmie pod względem formalnym różnią się od siebie w niewielkim stopniu. Warto jednak pamiętać, że aby zapewnić swojemu przedsiębiorstwu ciągłość dostaw, należy bezwzględnie dopilnować rozliczenia z dotychczasowym sprzedawcą i uregulować ewentualne zaległości.

Zmiana sprzedawcy gazu - o czym warto wiedzieć?

Z każdym kwartałem liczba klientów prywatnych oraz biznesowych, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy gazu, rośnie. Oznacza to, że liberalizacja rynku paliwa gazowego zachęciła odbiorców do poszukiwania najlepszej oferty sprzedaży gazu dla gospodarstwa domowego bądź przedsiębiorstwa. W analizie rynku sprzedawców gazu w Polsce pomocne mogą się okazać wyznaczniki, jakimi warto się kierować wybierając nową firmę trudniąca się sprzedażą paliwa gazowego. Należą do nich między innymi:

  • rodzaj, czas trwania i warunki wypowiedzenia umowy - warto, aby sprzedawca oferował możliwość podpisania umowy kompleksowej bez konieczności sporządzania osobnych umów na sprzedaż i usługi dystrybucji. Zawsze należy skontrolować także okres czasu, na który podpisywana jest umowa oraz warunki, na jakich można ją wypowiedzieć;
  • stawka za 1 kWh gazu oraz opłata abonamentowa - te zmienne zaważą nad prognozowanymi oszczędnościami, jakie będzie w stanie osiągnąć odbiorca decydujący się na zmianę sprzedawcy gazu;
  • możliwość skorzystania z oferty dual-fuel - jednoczesne skorzystanie z oferty na sprzedaż paliwa gazowego oraz energii elektrycznej może być bardzo korzystne cenowo dla odbiorcy;
  • gwarancja stałej ceny gazu - bardzo ważne i komfortowe dla odbiorcy, który nie musi martwić się podwyżkami;
  • promocje i dodatkowe usługi - sprzedawca, który jest w stanie zapewnić atrakcyjne zniżki np. dla nowych klientów lub zaoferować opiekę indywidualnego doradcy, z pewnością zasługuje na zainteresowanie jego ofertą.

Dlaczego nie można zmienić dostawcy gazu?

Mając na uwadze merytoryczną poprawność i dbałość o jakość informacji trafiającej do naszych Czytelników, chcielibyśmy doprecyzować jedną istotną kwestię w kontekście zmiany sprzedawcy gazu. Chodzi tu o fakt, że bardzo często w serwisach branżowych można spotkać się z mylącym sformułowaniem zmiany “dostawcy”, a nawet “operatora” paliwa gazowego.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na polskim rynku gazu jest w większości przypadków PSG S.A. (Polska Spółka Gazownictwa) oraz współpracujące z nią w ramach spółki kapitałowej podmioty. OSD zajmuje się dystrybucją, a więc dostawą gazu do odbiorców. Nie jest więc możliwa zmiana dostawcy gazu, a tym bardziej operatora systemu dystrybucyjnego. Zmienić z inicjatywy odbiorcy można natomiast jedynie sprzedawcę paliwa gazowego, który na podstawie posiadanej koncesji wykonuje usługę sprzedaży gazu do klientów końcowych. W żadnym razie nie jest on jednak dostawcą tego surowca.

Słowo “dostawca” pojawia się w tytule naszego artykułu, aby mogły na niego trafić również te osoby, które ze względu na wprowadzenie ich w błąd, poszukują treści dotyczących zmiany sprzedawcy gazu, ale określają go jako dostawcę.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments