Umowa kompleksowa – Co to? Jakie firmy?

Umowa kompleksowa - Co to? Jakie firmy?

Biorąc pod uwagę możliwości rynkowe, bez problemu możemy korzystać z usług dwóch firm – jednej, będącej tzw. OSD, czyli lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, oraz drugiej, będącej sprzedawcą energii elektrycznej. Oznacza to jednak otrzymywanie dwóch, odrębnych faktur, związanych z różnymi usługami – sprzedawaniem prądu oraz dostarczaniem go do nas. Rozwiązaniem, które wprowadzili niektórzy sprzedawcy, jest świadczenie usług kompleksowych, na podstawie podpisanej umowy kompleksowej.

Co to jest umowa kompleksowa?

Najprościej rzecz ujmując – umowa kompleksowa to dokument, który zawiera postanowienia dotyczące nie tylko samej sprzedaży energii elektrycznej danemu klientowi, ale także postanowienia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Umowa taka reguluje zatem zarówno sprzedaż energii jako towaru, jak i jej transport, czyli dostarczanie bezpośrednio do domu użytkownika końcowego. W następstwie takiej umowy klient otrzymuje zbiorczy rachunek za prąd – na fakturze zawarte są zarówno koszty związane z faktycznym wykorzystaniem energii elektrycznej, jak i te dotyczące utrzymania sieci oraz przesyłu energii do klienta.

Umowa kompleksowa może być podpisana z wybranymi sprzedawcami energii, mającymi zawarte Generalne Umowy Dystrybucji (GUD, GUD-k) z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jakie korzyści niesie ze sobą umowa kompleksowa?

Jak już zostało wspomniane – przede wszystkim wpływa na otrzymywanie tylko jednej faktury za prąd, dotyczącej zarówno dostawy energii do domu, jak i jej czynnego zużycia. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala na łatwiejsze zarządzanie finansami domowymi. Ponadto umowa kompleksowa pozwala klientowi zaoszczędzić czas – nie musi podpisywać dwóch odrębnych umów, wystarczy dopełnić formalności w jednym miejscu.

Umowa kompleksowa w największych firmach

Wzór umowy kompleksowej i ogólne warunki takiej umowy określone zostały przez Urząd Regulacji Energetyki. Niemniej w przypadku każdego operatora umowa taka może wyglądać inaczej, dlatego warto zapoznać się z dokumentem, który dotyczy bezpośrednio naszego regionu.

Umowa kompleksowa Enea

W przypadku, gdy naszym lokalnym operatorem jest ENEA Operator, umowa kompleksowa może być bez wątpienia podpisana ze spółką ENEA S.A. W takim przypadku zarówno sprzedawca, jak i dystrybutor są członkami tej samej grupy kapitałowej. Jeśli zatem jako sprzedawcę prądu wybierzemy firmę ENEA, najpewniej będziemy dostawać jedną, zbiorczą fakturę za kompleksowe usługi przesyłania i sprzedaży energii elektrycznej.

Umowa kompleksowa Energa

Jeśli przykładowo mieszkamy na Pomorzu, naszym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest ENERGA-OPERATOR S.A. Umowa kompleksowa z pewnością może być zawarta ze spółką ENERGA-OBRÓT S.A., która nie tylko zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej, ale zarazem stanowi sprzedawcę z urzędu w tymże regionie.

Umowa kompleksowa innogy

W przypadku firmy innogy Polska S.A. także funkcjonuje Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klientów indywidualnych. Zakłada ona, że dystrybutorem jest innogy Stoen Operator Sp. z o.o., która została wyznaczona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do pełnienia funkcji OSD na danym obszarze. Sprzedawcą jest natomiast właśnie innogy Polska S.A., czyli spółka, z którą podpisujemy kompleksową umowę.

Umowa kompleksowa PGE

Mieszkańcy wschodniej części Polski mają innego dystrybutora energii elektrycznej – jest nim Polska Grupa Energetyczna (PGE). W takiej sytuacji to właśnie do spółki PGE Obrót S.A. kieruje się wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Sprzedażą zajmuje się wówczas spółka PGE Obrót, a dostawą – PGE Dystrybucja, będąca lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucji, wyznaczonym przez Prezesa URE.

Umowa kompleksowa Tauron

W przypadku południowej Polski, dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się spółka Tauron Dystrybucja, będąca częścią Grupy Kapitałowej Tauron, obejmującej obszarem działania zarówno Dolny, jak i Górny Śląsk. Umowa kompleksowa zakłada, że sprzedaż energii elektrycznej jest po stronie firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o., natomiast świadczenie usługi dystrybucji należy do Tauron Dystrybucja S.A., która to spółka będzie zarazem administratorem danych osobowych zawartych w umowie kompleksowej.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
michal
michal
2022-06-14 17:34

dlaczego mając fotovoltaikę muszę mieć umowę kompleksową z jedną firmą, a nie mogę kupować prądu taniej w innej firmie.To niesprawiedliwe bo np. w Warszawie Eon ma drogi prąd w nocy a Tauron o wiele tańszy. To dyskryminacja obywatela!!!