OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) – Dystrybutorzy prądu

2.88 /5
(Ocen: 8)

Prąd kupujemy od sprzedawcy z urzędu lub od takiego, z którym zawarliśmy umowę na zasadzie TPA. W procesie obrotu prądem ważną rolę odgrywa Operator Systemu Dystrybucyjnego, który odpowiedzialny jest za dostarczenie nam zakupionej energii. Chociaż nie możemy go zmienić, to warto wiedzieć na czym dokładnie polega jego rola, gdyż opłaty za dystrybucję stanowią ważny element każdej faktury.

Co to jest dystrybucja prądu?

Dystrybucja prądu to inaczej jego transport, który odbywa się po liniach energetycznych: wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia. Firmy, które je obsługują, zajmują się ich konserwacją i zarządzaniem nazywamy – Operatorami Systemów Dystrybucyjnych, potocznie dystrybutorami. W Polsce koncesję na dystrybucję prądu ma przeszło 300 podmiotów gospodarczych. Wiele z nich jednak to duże zakłady przemysłowe, jak np. huty, które posiadają własną sieć i odsprzedają energię sąsiednim zakładom. Do większości firm oraz gospodarstw domowych prąd dostarcza 5 największych dystrybutorów, wydzielonych z dawnych zakładów energetycznych.

Lokalnie działalność dystrybucyjną prowadzą też inne firmy posiadające własne sieci energetyczne, np. Polenergia posiadająca własną sieć na osiedlu Marina Mokotów w Warszawie lub PKP Energetyka, która oferuje swoje usługi klientom zlokalizowanym niedaleko zelektryfikowanych sieci kolejowych.

Jakie są obowiązki dystrybutora?

Obowiązki dystrybutorów określa Prawo Energetyczne. Należą do nich:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
 • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
 • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
  przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
 • dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
 • bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
 • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,
 • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Najwięksi dystrybutorzy energii elektrycznej w Polsce

Obszary dystrybucji prądu

źródło: cire.pl

Energa OperatorEnerga-Operator S.A. – spółka ta należy do grupy Energa, a jej siedziba mieści się w Gdańsku. Firma dostarcza prąd w północnej i centralnej Polsce, terytorium działania spółki obejmuje prawie 1/4 kraju. Łącznie Energa obsługuje 3,2 milionów klientów. Spółka eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć.

Energa Operator S.A.

Oddziały: Gdańsk, Koszalin, Słupsk, Elbląg, Olsztyn, Toruń, Płock, Kalisz
Ilość klientów: 3,2 mln
Długość linii : 191 tys. km
Obszar działania: 75 tys. km2

Sprawdź ceny dystrybucji prądu w Energa Operator S.A.

Kontakt z Energa Operator S.A.

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
strona www: www.energa-operator.pl

PGE DystrybucjaPGE Dystrybucja S.A. – firma ta powstała mocą decyzji Prezesa URE na obszarze działania grupy kapitałowej PGE z ośmiu mniejszych spółek Skarbu Państwa, obecnie będących oddziałami PGE Dystrybucja. PGE świadczy usługi dystrybucyjne na obszarze Polski wschodniej.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziały: Łódź-Teren, Łódź-Miasto, Lublin, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Zamość, Białystok, Warszawa
Ilość klientów: 5,4 mln
Długość linii : brak danych

Sprawdź ceny dystrybucji prądu w PGE Dystrybucja S.A.

Kontakt z PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
strona www: www.pgedystrybucja.pl

Tauron DystrybucjaTauron Dystrybucja S.A. – spółka ta jest częścią Grupy Kapitałowej Tauron. Jej obszar działania to południowa Polska, głównie: Dolny i Górny Śląsk. Firma powołana została do życia w 2010 roku, w miejsce lokalnych firm dystrybucyjnych, działających na obszarze GK Tauron. Obecnie dawne zakłady stanowią oddziały terenowe Tauron Dystrybucja. Spółka ma przeszło 5 milionów odbiorców.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddziały: Będzin, Bielsko Biała, Częstochowa, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Opole, Tarnów, Wałbrzych, Wrocław
Ilość klientów: 5,7 mln
Długość linii : brak danych
Obszar działania: 57 tys. km2

Sprawdź ceny dystrybucji prądu w Tauron Dystrybucja S.A.

Kontakt z Tauron Dystrybucja S.A.

Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Dajwór 27
31-060 Kraków
strona www: www.tauron-dystrybucja.pl

innogy Stoen Operator logoinnogy Stoen Operator S.A. – innogy Stoen Operator (dawne RWE Stoen Operator) zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. Dostarcza energię ponad 1 mln 81 tys. klientów w Warszawie i gminach ościennych. Firma jest częścią grupy innogy.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Ilość klientów: 1 mln 81 tys.
Długość linii : 5964 km (linie 0,4 kV (nN), bez przyłączy)

Sprawdź ceny dystrybucji prądu w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Kontakt z innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Nieświeska 52
03-867 Warszawa
strona www: www.innogystoenoperator.pl

Enea OperatorENEA Operator Sp. z.o.o. – firma ta powstała w 2006 roku, jako podmiot zależny od grupy kapitałowej Enea. Firma bardzo rozbudowuje swoją sieć dystrybucyjną, a wysokość dostarczanej energii wyniosła 19 mln MWh – dane na lipiec 2021.

ENEA Operator Sp. z.o.o.

Oddziały: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Bydgoszcz
Ilość klientów: ponad 2 661 tys.
Długość linii : 104 872 km
Obszar działania: 58 174,13 km2

Sprawdź ceny dystrybucji prądu w ENEA Operator Sp. z o.o.

Kontakt z ENEA Operator Sp. z.o.o.

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
strona www: www.operator.enea.pl

Opłaty dystrybucyjne

Jeśli kupujemy prąd od swojego dystrybutora, ponieważ posiadamy kompleksową umowę na dostawę energii, to opłaty dystrybucyjne oraz za zużytą energię dostajemy na jednej fakturze. Jeśli jednak mamy innego sprzedawcę niż OSD w naszym regionie, to rachunek za opłaty dystrybucyjne będziemy dostawać osobno.