Zamrożenie cen prądu [2023 / 2024]

W związku m.in. z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2, inflacją, a także wojną w Ukrainie, w ostatnich latach w Polsce kilkukrotnie zastosowano zamrożenie cen prądu. Na tej stronie przedstawiamy aktualne zasady zamrożenia cen prądu, wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2023 roku, obowiązujące w 2024 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

Aktualne stawki zamrożonych cen prądu

W tabeli poniżej znajdziecie stawki zamrożonych cen prądu na 2024 rok dla odbiorców z taryf G.

Sprzedawca / Obszar dystrybucyjny Ceny zamrożone *
(energia czynna +
opłaty dystrybucyjne)
do 30.06.2024 r.
zł/kWh
Ceny zamrożone
(energia czynna)
do 30.06.2024 r.
zł/kWh
ENEA S.A. / ENEA Operator Sp. z.o.o. 0,8100 0,5095
ENERGA-OBRÓT S.A. / Energa-Operator S.A. 0,8800 0,5081
PGE Obrót S.A. / PGE Dystrybucja S.A. 0,8500 0,5092
E.ON POLSKA S.A. / Stoen Operator Sp. z o.o. 0,7900 0,5092
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. / Tauron Dystrybucja S.A. o. Kraków 0,8200 0,5101
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. / Tauron Dystrybucja S.A. o. Wrocław 0,8200 0,5101
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. / Tauron Dystrybucja S.A.o. Gliwice 0,8100 0,5092

*Kalkulacja wykonana dla: taryfa G11, zużycie roczne: 2000 kWh, układ 1-fazowy, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, z uwzględnieniem 23% podatku VAT oraz z akcyzą 5 PLN od MWh energii czynnej.

W tabeli poniżej znajduje się informacja o zamrożonej cenie energii dla pozostałych podmiotów (m.in. mikro, małych i średnich firm).

Maksymalna zamrożona cena prądu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe
zł/kWh
Cena netto z akcyzą 0,6980 zł
Cena netto bez akcyzy 0,6930 zł

Aktualne informacje o cenach prądu (cenie 1 kWh) w Polsce, jak i u poszczególnych sprzedawców znajdziesz na stronach:

Porównanie cen zamrożonych i cen taryfowych w 2024 roku (energia czynna)

Jak widzisz, pomiędzy stawkami taryfowymi, a cenami zamrożonymi, widać spore różnice, zwłaszcza w przypadku E.ON. Pamiętaj też, że na tym wykresie porównujemy jedynie cenę kWh energii czynnej - bez kosztów dystrybucji. Oznacza to bardzo istotny wzrost rachunków za prąd po 30 czerwca 2024 roku. Zajrzyj do porównywarki cen prądu aby poznać najlepsze oferty.

Harmonogram wprowadzania mrożenia cen prądu w Polsce

 • Ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obniżała ona akcyzę oraz wysokość stawki opłaty przejściowej, w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Jednocześnie przyjęte przepisy ustalały cenę energii elektrycznej czynnej na 2019 roku na poziomie taryf i umów obowiązujących 30 czerwca 2018 roku. Wysokość opłat przesyłowych i dystrybucyjnych na 2019 rok została zamrożona na poziomie z 31 grudnia 2018 roku.
  [Okres obowiązywania: 01.01.2019 - 30.06.2019]
 • 01 lipca 2019 roku - nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Utrzymała zamrożenie cen prądu na poziomie z 2018 roku dla gospodarstw domowych, mikro i małych firm, szpitali i jednostek sektora finansów publicznych. Duże i średnie firmy zostały obciążone rynkowymi stawkami energii elektrycznej.
  [Okres obowiązywania: 01.07.2019 - 31.12.2019]
 • 7 października 2022 roku - uchwalenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wprowadzającej tzw. Tarczę Solidarnościową. Przepisy zamrażały ceny prądu w Polsce na 2023 rok, na poziomie z 2022 roku. W przypadku gospodarstw domowych obowiązywały limity zużycia energii po obniżonej cenie. Firmy zostały objęte ceną maksymalną. Główną przyczyną zamrożenia cen prądu w 2023 roku był kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie i wprowadzonymi embargami na paliwa z Rosji, oraz rosnącą inflacją.
  [Okres obowiązywania: 01.01.2023 - 31.12.2023]
 • 7 grudnia 2023 roku [Okres obowiązywania: aktualnie] - uchwalenie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Nowelizowała ona ustawę z 7 października 2022 roku, rozciągając zamrożenie cen prądu na I połowę 2024 roku. W tym okresie, ceny prądu zostały ponownie zamrożone na poziomie z 2022 roku. Ze względu na ograniczony czas obowiązywania ochrony, limity zużycia energii dla gospodarstw domowych zostały zmniejszone o połowę.

Zasady zamrożenia cen prądu w 2024 roku

Zamrożenie cen prądu w 2024 roku w Polsce obejmuje zarówno ceny energii czynnej, jak i opłaty dystrybucyjne.

 • W przypadku odbiorców z taryf G, do rozliczeń wykorzystuje się ceny prądu obowiązujące w cenniku sprzedawcy w 2022 roku. Gospodarstwa domowe obowiązują jednak limity ilości energii po preferencyjnych stawkach. Po przekroczeniu przysługującego limitu, energia czynna będzie rozliczana po tzw. stawce maksymalnej wynoszącej 0,8585 zł/kWh (brutto z akcyzą). Jeśli chodzi o opłaty dystrybucyjne, to po wyczerpaniu limitu, zaczną obowiązywać stawki taryfowe, zatwierdzone przez URE na 2024 rok.
 • Pozostali odbiorcy, w tym m.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są rozliczani według tzw. stawki maksymalnej określonej w ustawie - wynoszącej 693 zł/MWh netto (698 zł/MWh z akcyzą). Dla podmiotów objętych ceną maksymalną nie przewidziano limitów zużycia. Cała energia pobrana w okresie do 30.06.2024 roku zostanie rozliczona po cenie nie wyższej niż cena maksymalna.

W sytuacji, gdy firma lub inny podmiot uprawniony do korzystania z zamrożenia cen energii ma podpisaną umowę na sprzedaż energii ze stawką wyższą niż ustawowa cena maksymalna, sprzedawca ma obowiązek przyjąć do rozliczeń cenę ustawową.

Dla kogo zamrożenie cen prądu?

Poniżej znajdziecie listę kluczowych odbiorców objętych w 2024 roku zamrożeniem cen prądu:

 • gospodarstwom domowym,
 • mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom,
 • rolnikom,
 • małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • podmiotom użyteczności publicznej: m.in. ośrodkom zdrowia, ośrodkom pomocy społecznej, jednostkom edukacji publicznej, bibliotekom, muzeom, noclegowniom.

Pełen spis podmiotów uprawnionych do skorzystania z zamrożenia cen prądu znajduje się w art. 2 pkt 2 lit. b-f Ustawy o cenach maksymalnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002243.

Limity zamrożenia cen prądu

Gospodarstwa domowe mogą korzystać z zamrożenia cen prądu w ramach następujących limitów:

 • 2000 kWh - przysługuje gospodarstwom domowym z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnikom;
 • 1800 kWh - przysługuje gospodarstwom domowym, w których są osoby z niepełnosprawnościami;
 • 1500 kWh - przysługuje wszystkim pozostałym gospodarstwom;
 • 125 kWh - przysługuje ogrodom działkowym (ROD).

Do kiedy będą zamrożone ceny prądu?

Ceny energii elektrycznej oraz opłat dystrybucyjnych pozostaną zamrożone przynajmniej do 30.06.2024 roku.